Bob Elsen en Hannelore Akkermans (Joker)

Terugkeren naar de essentie

Het terugkeren naar de essentie van het toerisme, namelijk het ontmoeten van mensen en ontdekken van culturen over de grenzen heen, vormt een belangrijke stap in de verdere, noodzakelijke ontwikkeling van duurzaam toerisme in samenspraak met en ten dienste van de lokale bevolking.

Bob Elsen schetste tijdens het Joker-congres over duurzaam toerisme hoe hij in 1968 startte met de reisleiderswerking Karavaan, van waaruit reisorganisator Joker enkele jaren later ontstond. “Ik geloofde dat toerisme een manier was om te connecteren, te connecteren met anderen en andere culturen, maar ook om te connecteren met jezelf. Openheid, geloofwaardigheid, dialoog en verwondering waren de vier waarden die wij vanaf het begin hoog in het vaandel droegen. Wij zagen het als onze opdracht om bij de creatie van onze reisproducten tegemoet te komen aan de verwachtingen en de dromen van onze reizigers en niet in het minst ook aan die van de lokale bevolking. Wij wilden waardevolle, duurzame ervaringen creëren en dat in vier domeinen. In de eerste plaats was dat met onze touroperator-producten Joker en later ook Anders Reizen. Ook voor reizigers wilden wij een duurzame ervaring creëren en vanuit die optiek zijn wij gestart met een wereldwijd netwerk van Via Via-cafés die enerzijds een ontmoetingsplaats voor reizigers zijn en die anderzijds een voorname rol spelen in lokale, sociale tewerkstelling. Verder bieden wij expertise en training door middel van de Via Via Tourism Academy voor opleiding van zowel onze medewerkers als ten behoeve van lokale initiatieven. Het vierde domein omvat het streven naar een duurzame samenleving, waarbij wij aandacht besteden aan de integratie van projecten en initiatieven rond etnisch ondernemen of werkgelegenheid en migratie”.

 

Toerisme speelt belangrijke rol

Hannelore Akkermans belichtte vervolgens hoe Joker de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties integreert in zijn werking en zijn toekomstvisie. “Wij zijn ervan overtuigd dat toerisme hierin een belangrijke rol kan vervullen omdat de duurzaamheidsdoelstellingen een heel holistisch kader volgen dat voldoende ruimte biedt. Duurzaam toerisme is immers een motor voor ontwikkeling en tolerantie. Daarvan getuigt onder andere het project in Ayacucho (Peru) waar wij werkgelegenheid bieden aan negentig personen. Wij zetten daarbij in op de 6 P’s; People, Planet, Prosperity, Partnership, Peace en Pleasure”.

Voor wat betreft duurzaam toerisme is het, volgens Hannelore Akkermans, de hoogste tijd om vooruit te kijken. “Wij moeten uitdagen, inspireren, engageren en communiceren en dat ten aanzien van onze medewerkers intern, van onze reizigers en ten behoeve van de reissector en het algemeen. Wij moeten de reissector en het onderwijs samenbrengen rond duurzaam toerisme. Op internationaal vlak kunnen wij die boodschap uitdragen dankzij de samenwerking met Via Via. In onder andere Uganda, Honduras en Peru hebben wij projecten opgezet rond sociaal engagement. Ook moeten wij de impact van onze duurzaamheidsfilofosie en -strategie kunnen meten. De slogan ‘Joker verlegt je grenzen’ is niet zomaar gekozen. Onderzoek wijst uit dat de helft van onze klanten na een reis meer open staat voor duurzaamheid en … dat zij ook meer willen reizen”.

   

Mensen ontmoeten, impact meten en identiteit vorm geven

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken, zijn er drie veranderingen nodig. In de eerste plaats moet er een ‘mind switch’ komen en moeten wij terugkeren naar de essentie van het toerisme, namelijk het ontmoeten van mensen en ontdekken van culturen over de grenzen heen. Vervolgens moet men de positieve impact van het toerisme kunnen meten. Het gaat dan niet alleen om kwantitatieve metingen die alleen oog hebben voor economische gegevens. Er moet ook een kwalitatieve meting kunnen gebeuren die evalueert hoe de lokale bevolking het toerisme ervaart. Ten slotte moet men ook de identiteit vorm durven geven, zoeken naar betekenisvolle reizen, leren hoe men onderling van mekaar afhankelijk is en zich durven afvragen waarom men reizen en ervaringen verkoopt en hoe men de mensen een nieuw bewustzijn wil geven.

2/01/2019 - door Travel360°