Vakverenigingen Samen

corona voucher

In de afgelopen dagen hebben de diverse beroepsverenigingen van ons land verschillende vergaderingen gehad met de Belgische overheid. VVR, UPAV, ABTO en FBAA schoven aan tafel met de verantwoordelijke ministers in de vele regeringen die België rijk is, om te pleiten voor uitzonderlijke maatregelen voor de reisindustrie in deze uitzonderlijke omstandigheden. Een belangrijk resultaat van deze gesprekken is de goedkeuring van de maatregel voor gebruik van de zogenaamde “coronavoucher”.

De coronavoucher is een tegoedbon, die kan aangeboden worden wanneer een reis wordt geannuleerd door de klant of de reisorganisator omwille van de Coronacrisis. De precieze voorwaarden werden door de diverse beroepsorganisatie gecommuniceerd aan hun leden, maar we vatten even de kernpunten samen:

 

-De klant mag deze coronavoucher niet weigeren, of eisen dat deze vervangen wordt door een terugbetaling

-De voucher vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de klant reeds had betaald.

-De voucher heeft een geldigheid van minstens één jaar

-De voucher moet uitdrukkelijk vermelden dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis

-Verzekeraars Garantiefonds Reizen en Amlin dekken de terugbetaling van deze vouchers, in geval van insolventie. Opgelet : ook dit geldt enkel voor dit type coronavouchers 

-Reisorganisatoren houden een bestand bij van alle afgeleverde bonnen (met bedrag en titularis van de voucher)

-De maatregel stopt op de dag dat de beperkende maatregelen op reizen worden opgeheven én uiterlijk binnen drie maanden na publicatie van de maatregel in het Staatsblad

 

Laat ons duidelijk zijn: dit is een goede maatregel, die het resultaat is van de inspanningen van alle Belgische Beroepsverenigingen uit de reissector. Om een en ander op een uniforme manier en met een gelijke te kunnen regelen met alle beleidsniveaus die in België, was even tijd nodig. Maar het is wel in een snel tempo gerealiseerd.

De beroepsverenigingen concentreren zich gedurende de komende dagen (en soms nachten) op de volgende extra prioriteiten:

 

-De erkenning van de reissector als een sector in nood

Opmerking: net zoals de horeca, verkeert de reisindustrie vandaag in de quasi-onmogelijkheid om haar producten te verkopen aan de consument, door een negatief reisadvies voor alle Belgen. In tegenstelling tot de horeca, volstaat het voor de reissector niet om de deuren te sluiten en te stoppen met werken. Hoewel onze bedrijven zonder inkomsten vallen, moeten de reisprofessionals harder werken dan ooit te voren. Er wordt gerepatrieerd, omgeboekt en onderhandeld. De reissector heeft het dus stukken zwaarder dan de sterk gemediatiseerde horeca.

-De oprichting van een noodfonds of rampenfonds

Opmerking: dit fonds zal voor de reissector nog belangrijker zijn dan voor de horeca. Als een en ander in België –of Nederland- eerst onder controle komt en vervolgens genormaliseerd wordt, zal het nog even duren voor de reismachine weer op gang komt. Er zijn de Belgische en Nederlandse consumenten, maar er zijn ook de buitenlandse bestemmingen die corona-vrij moeten zijn. Als de crisis voorbij is, zullen de cafés onmiddellijk vollopen. De boekingen zullen moelijker op gang komen.

-Een nieuw kader voor de pakketreizenwet

Opmerking: de Europese wet op de pakketreizen was van bij aanvang een kaduuk onding. Dat onding is met name in België op een zeer strenge manier omgezet in nationale wetgeving. In crisistijden zoals nu, wordt duidelijk met welke zwakke haken en ogen deze wet aan elkaar hangt.

Conclusie: er is veel werk aan de winkel, ook voor de beroepsverenigingen. Geloof ons, er wordt achter de schermen zeer hard gewerkt. Echter: voor de realisatie van de hierboven beschreven prioriteiten, hangen onze vertegenwoordigers af van politieke beslissingen. En dat vraagt urenlang vergaderen, teksten indienen en … vaak wachten. Beste reisindustrie professionals: nu is het moment, om vertrouwen te hebben in onze vertegenwoordigers. Het feit dat de beroepsverenigingen in de afgelopen jaren meer samengewerkt hebben dan ooit te voren (remember Belgian Travel Summit initiatief) zorgt ervoor dat nu veel gemakkelijker gezamenlijke standpunten kunnen ingenomen worden, en dat het onderling overleg snel en soepel gebeurt. Let’s keep the faith.

 

 

18/03/2020 - door Travel360°