De Reissector Manifesteert

SOS & Samenhang

We waren aanwezig in Brussel op 6 oktober, we manifesteerden, scandeerden en betoogden. Een manifestatie van zo’n 400 reisprofessionals verliep ordelijk, beschaafd. We waren kwaad, we waren wanhopig, maar konden onze glimlach niet wegsteken. De ziel van de reissector kwam op straat, op dinsdag 6 oktober.

Hulde!

Hulde aan de initiatief nemers van SOS Travel. Zij zijn erin geslaagd om de eigen woede en frustratie te overstijgen, hebben steeds de dialoog met –onder andere- beroepsverenigingen open gehouden en hebben er op die manier voor gezorgd dat de boodschap die gegeven werd op 6 oktober , spoorde met de boodschappen die via diverse officiële kanalen al maanden werd gecommuniceerd.

 Resultaat!

Op deze manier werd de SOS manifestatie een vorm van marketing voor de belangenverdediging binnen het officiële circuit. Daarbij komt dat de organisatoren diverse afspraken bevestigd kregen op Europees, Belgisch en regionaal niveau. Na 6 oktober kunnen we er alle vertrouwen in hebben dat dit zal gebeuren in samenspraak met de beroepsverenigingen, en dat is goed.

Opgemerkt!

Overigens: ik merk enige teleurstelling op, over de rapportering over de manifestatie in de diverse nieuwskanalen. Inderdaad: de naweeën van een nieuwe regeringsverklaring en nieuwe Covid-19 maatregelen eisten hun kolommen en minuten op. Toch zou ik daar niet te lang bij stilstaan. De manifestatie werd opgemerkt, niet in het minst door de verantwoordelijke instanties. De beelden en foto’s vinden hun weg via de sociale media. De boodschappen zijn duidelijk, en werden op een goede en beschaafde manier de wereld in gestuurd.

Samen!

Er was ook een ander, niet te onderschatten resultaat van de SOS manifestatie: de aanwezigen en de supporters vormden een doorsnede van de reissector, die samenkwam omdat de hele sector in gevaar is. “United We Stand”: duidelijk, concreet. Reisagenten en tour operators, leisure en business travel, Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Wellicht zullen we in de toekomst opmerken dat onder andere dit event als dit, één van de katalysatoren was richting een sector die samen opkomt voor de gemeenschappelijke belangen. We waren één koepel, dinsdag. 

8/10/2020 - door Travel360°