De travel policy bij bedrijven onderzocht

Een onderzoek bij de Belgische zakenreizigers bracht het een en ander aan het licht over de travel policy bij bedrijven. 17,8 procent van de respondenten heeft geen idee of zijn of haar bedrijf al dan niet een travel policy heeft. Volgens 42,3 procent van de respondenten heeft zijn of haar bedrijf geen travel policy. Bij bedrijven die wel een travel policy hebben, ergert 20,3 procent zich aan bepaalde aspecten ervan.

BCD Travel liet dit onderzoek uitvoeren door het onafhankelijk onderzoeksbureau iVox. Zij bevroegen 1000 Belgische zakenmensen die het afgelopen jaar minstens één keer op zakenreis geweest zijn of een zakenreis geboekt hebben. Daaruit blijkt dat nog veel bedrijven geen travel policy hebben, of er onvoldoende over communiceren tegenover zakenreizigers. Even wat cijfers op een rijtje:

  • 17,8 procent van de respondenten zegt geen weet te hebben van zo'n policy.
  • 42,3 procent aangeeft dat er geen travel policy in voege is.
  • 46,3 procent van de Vlaamse respondenten zegt dat zijn of haar bedrijf een travel policy heeft, tegenover 39,4 procent in Brussel en 25,8 procent in Wallonië.
  • Bij respondenten in wiens bedrijf wél een travel policy van kracht is, blijkt slechts 4,8 procent niet te weten wat er in de policy staat.
  • 95,2 procent geeft aan dat in de travel policy van hun bedrijf onder meer bepalingen over onkostennota's (bij 83,2 procent), budgetbepalingen (bij 63,7 procent), praktische richtlijnen voor het verblijf ter plaatse (bij 44,1 procent), keuze van het hotel en keuze van de luchtvaartmaatschappij zijn opgenomen.

Bijna 1 op 5 zakenreizigers heeft bemerkingen bij de travel policy van het bedrijf. Vooral een aantal budgetbeperkingen wordt vaak als erg strikt ervaren en ook de verplichte keuze van hotels is voor velen een doorn in het oog. Andere bemerkingen zijn het niet vergoeden van bepaalde zakelijke onkosten en de soms trage terugbetaling van onkostennota's.

Diederik Banken, Vice-President Commercial bij BCD Travel België en Nederland benadrukt dat het belangrijk is dat zowel bedrijven als zakenreizigers zich bewust zijn van het belang van een travel policy. Een degelijk reisbeleid kan voor een aanzienlijke kostenbesparing zorgen omdat uitgaven beter controleerbaar zijn en er prijsafspraken gemaakt kunnen worden met leveranciers.

22/09/2011 - door Travel360°