1000 km Vlieggrens

Gevaarlijk Debat

Het leek deze week wel alsof de machtigen der aarde besloten hadden om zich in het debat rond de CO2 uitstoot te mengen. De CEO’s van de belangrijkste Europese luchtvaartmaatschappijen waren in Brussel voor de A4E (Airlines For Europe) Summit, en de politiek in onder andere België en Nederland schoot in een versnelling rond de invoering van de vliegtaks. Beide partijen bleken opvallend eensgezind achter een reductie van de CO2 uitstoot te staan. Alleen over de manier waarop dit doel bereikt moet worden, zijn er nogal wat meningsverschillen.

De Politiek: “De Verbruiker betaalt”

Politici doen wat zij zelf denken dat ze moeten doen: ze proberen het gedrag van de consument te beïnvloeden, door die consument meer belasting te doen betalen. Het aloude debat over de kerosinetaks komt weer boven. En opeens duikt de “1000 kilometer grens” op: dit zou de grens zijn, waaronder de reiziger moet kiezen voor de trein in plaats van het vliegtuig. Wie het toverstokje heeft waarmee de treinen in één klap efficiënter, frequenter en betaalbaarder zouden moeten worden, die mag het zeggen. In Nederland vindt de Tweede Kamer dat ze zonder problemen de vluchten tussen Amsterdam en Brussel mogen afschaffen.

Dat leidt tot eenvoudige, in handige one liners verpakbare kreten. En dat hebben politici graag. Voeg daar bij dat we in België op verkiezingen afstevenen, en je ziet een op zich waardevol debat volledig wordt bedolven onder slogans en onuitvoerbare plannen.

De Luchtvaartsector: “Wij Willen Wel …”

De CEO’s van A4E grijpen naar de noodrelm, maar ze beseffen zelf dat ze een moeilijk standpunt te verdedigen hebben. Opeens stelt Carsten Spohr van Luftahnsa dat een efficiënter beheer van het Europees luchtruim, tot 10% besparing in CO2 kan opleveren. En wat die vluchten tussen Amsterdam, Parijs en Brussel betreft: de trein is voor de airlines een goed alternatief, op voorwaarde dat ook dat efficiënter georganiseerd wordt. Met andere woorden: “Wij willen wel, maar kunnen (voorlopig) niet.

En wat belastingen betreft: uiteraard zijn de airlines tegen. Geen enkel bedrijf ter wereld zal met de glimlach meewerken met een initiatief, dat de omzet en de marge verlaagt. Het argument van de luchtvaartmaatschappijen is nog niet eens zo gek: als je een extra belasting invoert, dan moet die gaan naar investeringen, die zorgen voor een schonere luchtvaart. Want zo lang er vliegtuigen zijn, zal de consument willen blijven vliegen. En een wereld zonder of met fors verminderde luchtvaart, is nauwelijks denkbaar.

Een Debat of een Ruzie?

 Het debat over groener vliegen en reizen, is een waardevol debat. Maar het dreigt vandaag te verworden tot een ruzie tussen stakeholders. En bij een ruzie krijg je een opbod aan argumenten, met maar één doel: gelijk krijgen. Daarom lossen ruzies zelden iets op. Tegelijkertijd dreigt datzelfde debat zich op te spitsen in tal van mini-debatten. De opwarming van de aarde is een feit, en het antwoord daarop moet liggen in de verandering van menselijk gedrag. Dat is absoluut de grootste uitdaging voor de wereldwijde samenleving vandaag en morgen. Maar deze uitdaging wordt zowat overal misbruikt om deelagenda’s te realiseren. De huidige luchtvaart discussie is daar een mooi voorbeeld van. Het aantal “specialisten” dat wordt opgevoerd om één of ander punt te maken, groeit met de dag. En iedereen weet: als de “specialisten” het debat overnemen, dan wordt de discussie belangrijker dan de oplossing. No Good.

Een echte oplossing: vervuilen verminderen

De oplossing voor de luchtvaart CO2 uitstoot verbetering, ligt niet in het heffen van belastingen. Dat zal zich alleen vertalen in iets hogere ticketprijzen. Wat dat betreft is die pesterige 7 euro vliegtaks een goed voorbeeld: er wordt nog geen tientje afgeroomd, en dat bedrag gaat de staatskas in. Men zou beter inzetten op echte voordelen voor luchtvaartmaatschappijen die met schonere vliegtuigen vliegen, en die investeren in aantoonbare daling van hun CO2 uitstoot. dan behaal je de echte doelstelling. En die is niet "de vervuiler betaalt", maar wel "de vervuiler vervuilt minder".  Much Better. 

 

7/03/2019 - door Travel360°