Staatssecretaris De Bleeker

Toerisme reddingsengel?

Eva De Bleeker (OpenVLD) is staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming in de federale regering. Zij was, samen met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), minister voor Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), onder andere facilitator voor het corona voucher fonds. Bij het onderdeel “consumentenbescherming” in de titel van de staatssecretaris heeft de reissector over het algemeen een dubbel gevoel: de consument moet uiteraard beschermd worden, het bewijs is het decennia geleden gelanceerde garantiefonds – wat een uitzonderlijk sectorinitiatief is en blijft.

Doorheen de coronacrisis zijn er uiteraard intense contacten geweest tussen de staatssecretaris en de diverse vertegenwoordigers en spreekbuizen van de reissector. En, eerlijk is eerlijk: dat heeft geresulteerd in een tot nu toe ongekend begrip voor en kennis van de reissector bij de diverse excellenties en hun kabinetten.

We citeren even uit teksten op de persoonlijke website van staatssecretaris De Bleekere:

De COVID-crisis heeft de reis- en toerismesector bijzonder hard geraakt. Reizen was op veel momenten onmogelijk. Recreatieve verplaatsingen werden afgeraden en zelfs verboden. Landen deden hun grenzen dicht. Internationaal verkeer kon enkel in heel specifieke situaties. In toeristische centra moesten bezienswaardigheden de deuren sluiten. Miljoenen reizen werden geannuleerd. Vele klanten wilden uiteraard hun geld terug en dat gaf veel financiële druk op de reisorganisatoren. Die hadden het dan ook bijzonder moeilijk om ervoor te zorgen dat ze hun klanten konden tevreden houden en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Over de ongelijke behandeling:

Er is het probleem van de ongelijke behandeling. Waar organisatoren van pakketreizen verplicht verzekerd zijn tegen insolventie, en dus een goede bescherming bieden aan hun klanten, zijn aanbieders van aparte reisdiensten dat niet. Het reiskantoor dat bijvoorbeeld een reis met vervoer en verblijf samenstelt voor een klant, moet zich verzekeren tegen insolventie. Wie aparte reisdiensten zoals een vlucht aanbiedt, moet dat niet.

Over de perceptie bij de consument:

De consument schat het verschil tussen een pakketreis en individueel geboekte onderdelen niet altijd juist in en begrijpt dan ook het verschil in bescherming niet altijd. De Bleeker denkt dat het verstandig en goed zou zijn om een verplichte bescherming in te voeren voor het geval een reisdienstverlener zoals bv een vliegtuigmaatschappij of ferrydienst insolvent wordt. Volgens De Bleeker is het Europese niveau daarvoor het meest geschikt. 

Over de relatie tussen reisorganisatoren en verzekeringsmaatschappijen:

Je kan verzekeringsverplichtingen invoeren, maar reisorganisatoren moeten natuurlijk wel daadwerkelijk aanbieders van verzekeringen hebben en zich er op objectieve wijze ook bij kunnen aansluiten. Om die reden is De Bleeker al bezig met een herziening van het Belgische insolventiebeschermingssysteem. Ze ziet op dat vlak meer heil in een Europees garantiefondsdeeloplossing van de herverzekering. Op die manier kan er gezorgd worden dat meer verzekeringsmaatschappijen toetreden op de markt van de reissector. Zodoende zal de concurrentie en het aanbod groter worden, wat ten voordele van de consument zal zijn.

Travmagazine Belux hoofdredacteur Bart Matthijs heeft eerstdaags een exclusief interview met staatssecretaris De Bleekere. Hij zal niet nalaten om deze onderwerpen aan te snijden en om toelichting te vragen.

 

17/02/2022 - door Travel360°