Het Garantiefonds wil erkenning, herkenning en vervolgens zijn rol spelen als verkooptroef

Het Garantiefonds Reizen is één van de beste initiatieven die de reissector ooit genomen heeft. Sinds 1995 is elke betrouwbare, professionele verkoper van reizen via een fonds verzekerd tegen financieel onvermogen. Het grootste fonds is vandaag het Garantiefonds Reizen. Hierbij zijn de meeste grotere partijen aangesloten. Het Garantiefonds Reizen verzekert bijgevolg het grootste omzetcijfer op de Belgische markt. De consument moet zich geen zorgen maken over de solvabiliteit van de TO of reisagent: dat doet het Garantiefonds wel voor hem. Als er brokken gemaakt worden, vergoedt het Garantiefonds de schade. Perfecte regeling. Twee minpuntjes: in consumentenland weet geen hond dit, en in reisprofessionals land wordt het niet genoeg gericht gecommuniceerd. Het Garantiefonds Reizen wil hier verandering in brengen.

Bij het Garantiefonds Reizen nijpt het schoentje al enkele jaren aan twee kanten. Enerzijds is er een schrille onwetendheid bij de reizigers omtrent het bestaan, de functie en de voordelen van het GF. Zelfs de consument die al genoten heeft van tussenkomst van het GF, is nauwelijks op de hoogte hoe zijn vergoedingen en/of zijn repatriëringskosten tot stand zijn gekomen. Anderzijds krimpt zelfs die onwetende massa al drie jaar op een rij, getuigen de jaarlijkse ABTO/WES cijfers. Voor het GF betekent dat de jaarlijkse premie-incasso niet groeit, terwijl het marktaandeel inkrimpt. Zelfs voor een “onderlinge verzekeringsvereniging” is dat geen aantrekkelijk perspectief.

Vandaar dat het GF zich bij de consument én bij de professional beter wil profileren. De voor de hand liggende tools zijn dan: vernieuwd logo, vernieuwde website, en een meer intensieve communicatie. Het is immers in het belang van het GF én van de vier beroepsverenigingen (en hun leden) die het GF aansturen, dat de consument wéét wat de voordelen zijn van het boeken bij de georganiseerde reisindustrie.

Het PR offensief van het GF heeft daarom niet alleen de consument, maar ook de reisprofessional in het vizier. Immers: het GF is niet vaak genoeg een onderdeel van de verkoopargumenten. Dat moet anders en beter. De bescherming van het GF is een stevig klantenvoordeel, en moet uitgespeeld worden. Dit is in het belang van de georganiseerde reisindustrie zelf.

Eén opmerking: dit soort initiatieven zijn uiteraard lovenswaardig. Maar - no offense, Mark en team - het blijft wat rommelen in de marge, het blijven éénmalige losse flodders. Zolang de sector niet als één duidelijk geheel met één duidelijke strategie en één duidelijke stem spreekt, blijven dit uiterst goedbedoelde initiatieven die communicatiekracht en overtuigingskracht missen. Maar dit is een uitdaging voor de sector, ondertussen helpen alle beetjes, zeker?

24/01/2013 - door Travel360°