IJSLANDreizen niet akkoord met IATA: “Toeristentaks wél een goede zaak"

Zoals eerder te lezen was op Travelupdate is het IJslandse parlement van plan om binnenkort een toeristentaks van 1,53 euro in te voeren. Dat was niet naar de zin van de International Air Transport Association (IATA) die wil voorkomen dat deze taks erdoor komt. IJSLANDreizen gaat nu volledig in tegen dit standpunt en vindt de toeristentaks wél een goede zaak.

Eerder deze week trok de International Air Transport Association (IATA) fel van leer tegen het IJslandse Parlement, dat een toeristentaks wil invoeren. IJSLANDreizen, marktleider in België en Nederland wat betreft reizen naar IJsland, volgt de mening van de IATA niet. Het IJslands Parlement was van plan om een toeristentaks van 1,53 euro per persoon in te voeren. De IATA vindt dat niet kunnen omdat het toerisme net het land moet helpen om uit de financiële crisis te klimmen.

IJSLANDreizen heeft duidelijk een andere kijk op de zaak. “Het groeiende succes van IJsland als reisbestemming zorgt  dat er heel wat druk op unieke natuurgebieden komt te staan. Net als veel van onze lokale partners zijn we daarom voorstander van deze kleine taks."

Een toeristentaks brengt volgens IJSLANDreizen ook voordelen met zich mee. “Tot op heden rekent de IJslandse overheid geen toegangsgelden of parkfees aan voor natuurgebieden. Dit in tegenstelling tot heel wat andere landen. Deze kleine taks kan ervoor zorgen dat er meer budget kan worden vrijgemaakt voor natuurbescherming en –educatie. Zo zullen de IJslandse natuurfenomenen ook voor de volgende generaties bewaard blijven.”

8/03/2011 - door Travel360°