“Positieve aspect aanmoedigen”

Jan Leyssens (Switchrs)

Op 14 november organiseerden Travel360° en Joker/ViaVia het tweede congres over alle aspecten van duurzaam toerisme. Tijdens de 2019-editie lag de focus voornamelijk op sociale verantwoordelijkheid in de reissector. We doopten het congres "The Travel Responsibility We Reallly Take”. Toerisme professionals, studenten en docenten van de verschillende Toerisme Hogescholen vormden samen een aandachtig publiek. Wij nodigden 6 topsprekers uit, met elk hun eigen visie en verhaal. We hebben de inhoud van deze presentaties voor u nog eens op een rijtje gezet. 

 

“We mogen niet alleen de negatieve impact van reizen zien wanneer het gaat over duurzaam reizen. We moeten ook kijken naar de positieve aspecten zoals het ontmoeten van mensen. Wij moeten proberen om de duurzame ambities om te zetten in ons business design”, zegt Jan Leyssens van Switchrs.

 

“Velen gebruiken de term sustainability, maar weinigen weten waar het echt om draait. Wij moeten sociale en milieugebonden aspecten samen bekijken, en dat ook in functie van het welzijn en zich wel bevinden van mensen. De Sustainable Development Goals zijn een goed startpunt voor de discussie over een duurzame wereld, maar je kan die 17 punten niet los van mekaar zien en daar individueel op focussen. Niettemin moet je je realiseren dat je ook niet alles kan oplossen”, stelt Jan Leyssens.

Eerder dan de huidige, vlakke, presentatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door middel van los van mekaar staande blokken bepleit Jan Leyssens een circulaire voorstellingen. Daarin worden de doelstellingen verspreid over drie ringen: de biosfeer of planeet, de maatschappij en de economie. “Op die manier kan men zichzelf zijn en is er toch interactie mogelijk met anderen. Bij economische aspecten gaat het ook niet alleen om het product en het geld, het gaat even goed om vriendschap en het uitbouwen van een transactionele relatie”, aldus Jan Leyssens die ijvert voor een ‘entrepeneurial activism’.

Entrepreneurial activisme stimuleren

“Je kan geen berg verplaatsen, maar je kan telkens je de berg beklimt wel een kiezelsteen meenemen. Zo gaat het ook met sustainability die constant verandert. Nieuwe inzichten en technologieën zorgen voortdurend voor verbetering waardoor wij duurzamer worden en de onderlinge verhouding tussen de doelstellingen wijzigt. Het activisme wordt gedreven door ideologie, het entrepreneurial aspect zorgt voor de pragmatische aanpak. Entrepreneurial activism gaat bedrijven in de toekomst tekenen, het gaat betere verhalen opleveren en zo ook betere klanten die de marketing voor jou gaan doen”.

In tijden van verandering mag je, volgens Jan Leyssens, niet alleen rondom jou kijken in de eigen wereld of sector maar moet je ook elders kijken om inspiratie op te doen en zaken te kopiëren naar jouw bedrijf of organisatie. Ter zake verwees hij onder meer naar initiatieven zoals Impact Tours (waar je mee werkt in lokale gemeenschappen), Nicky Lodge Ecuador (waar lodges worden beheerd door de lokale bevolking) en Lockheed Martin Mars Experience (waarbij kinderen in een bus vol beeldschermen een reis naar Mars maken).

Eerst verliefd worden op een probleem

“Duurzaamheidsoplossingen moeten niet altijd high tech zijn, het kan even goed low tech zijn”, geeft Jan Leyssens aan. “Er wordt nu overal ingezet op vervanging van plastiek rietjes. Wel, in Guatemala, heeft een restaurant die vervangen door spaghetti-staafjes. Eigenlijk moet je verliefd worden op een probleem, er een goede oplossing voor zoeken en zeker niet trachten om alles zelf uit te vinden. In Zambia is er bijvoorbeeld het Last Mile Project waarbij geneesmiddelen tot in afgelegen dorpen worden gebracht. In plaats van een eigen logistieke operatie op te zetten, werden de verpakkingen zodanig geconcipieerd dat zij de holle ruimten tussen flesjes cola in een Coca-Cola-krat opvullen. De drankenleverancier rijdt toch wekelijks naar die dorpen en neemt nu gewoon de medicijnen mee zonder dat er een bijkomende vrachtwagen moet worden ingezet”.

“We moeten op zoek gaan naar positieve aspecten binnen de duurzaamheidsdoelstellingen en mensen daarin aanmoedigen. Ondernemingszin is de beste vorm van activisme”, besluit Jan Leyssens.

16/01/2020 - door Travel360°