Jeremy Smith (Travindy)

Niet langer business-as-usual

“Duurzaamheid zoals wij die tot op vandaag kennen, is voorbijgestreefd”, opende Jeremy Smith (Travindy) op het Congres Duurzaam Toerisme; The Travel Future We Really Want. “Wij moeten bekijken hoe wij toerisme kunnen transformeren tot het toekomstig toerisme zoals wij dat oprecht willen. Het volstaat niet langer om de milieu-impact te verminderen en zo minder schade te berokkenen”.

“De toekomst van duurzaamheid ligt in het regenereren, het zoeken naar herstelling en opwaardering van wat wij reeds verloren hebben, het creëren van bloeiende economieën en gemeenschappen die ervoor zorgen dat ook onze planeet bloeit. Wij moeten de globale klimaatopwarming resoluut kunnen omkeren”, stelde Jeremy Smith. Daartoe kunnen heel wat positieve initiatieven worden genomen. Zo verwees hij onder meer naar de voorstelling van klimaatpositieve hamburgers, de ontwikkeling van koolstofdioxide-opslorpend vasttapijt of kledij, de oprichting van de duurzame gebouwen en de creatie van duurzaam meubilair. Maar ook in toerisme zijn er mogelijkheden, aldus Jeremy Smith, die aangaf zich niet te baseren op louter economische cijfers over inkomsten en tewerkstelling maar te kijken naar de totaliteit van de impact. Het geld dat reizigers betalen voor hun vakantie vloeit immers naar medewerkers uit de toeristische sector in binnen- en buitenland die daarmee een inkomen verwerven en dat op hun beurt benutten om lokaal goederen en diensten aan te kopen. Daarnaast genereren inkomsten uit toerisme onrechtstreeks lokaal ook budget voor infrastructuurwerken, communicatie, gezondheidszorg, technologie, landbouw, enz.

Niet langer business-as-usual

Business-as-usual-toerisme is voor Jeremy Smith geen optie, want daardoor zouden energieverbruik en grondbezit binnen de 25 jaar en het waterverbruik binnen de 45 jaar verdubbelen. Tegen 2030 zou het toerisme met de helft toenemen tot 1,8 miljard reizigers. Alleen al in China komen er binnen de 20 jaar 36.000 nieuwe vliegtuigen bij en worden er 136 nieuwe luchthavens gepland. “Ondertussen kampen er heel wat steden met over-toerisme of kijken zij aan tegen de effecten van de klimaatopwarming met bijvoorbeeld overstromingen tot gevolg. Een radicale ommezwaai is noodzakelijk en de overschakeling naar een circulaire economie biedt uitkomst omdat zij zowel herstellend als regenererend is en de wereldeconomie een nieuwe boost kan geven. Tewerkstelling kan hierdoor met 4% toenemen en de schadelijke uitstoot zou met 70% kunnen verminderen”.

Toeristische producten herbekijken

Toerisme kan hierin een essentiële rol vervullen door producten te herbekijken. Zo kunnen hotels bijvoorbeeld gebruik maken van duurzaam linnengoed, kiezen voor design op basis van gerecycleerde producten en inzetten op toepassingen die voedseloverschotten aanbieden op de publieksmarkt. Organisatorisch en logistiek kan er worden gedacht aan de bouw van duurzame hotels die bijvoorbeeld ook lokaal, op kleine schaal, eigen groenten en fruit telen, die inzetten op afvalwaterzuivering en recyclage en die investeren in lokale tewerkstellingsprojecten. Verder kan men gemeenschappen opnieuw met mekaar verbinden en bijvoorbeeld kiezen voor het opzetten van bio-landbouwprojecten waarin toeristen worden rondgeleid, waarin er workshops worden georganiseerd en waarom niet, er misschien zelfs een boerenmarkt voor de lokale bevolking kan worden georganiseerd op de hotelsite. Toeristische rondleidingen kunnen wellicht anders worden aangepakt waarbij verschillende gidsen samen een totaal verhaal vertellen dan wel een eenzijdig, mogelijk politiek gekleurd verhaal. Aansluitend kan worden gewerkt rond inclusie waarbij men bijvoorbeeld ex-daklozen toeristen een stad laat ontdekken en ervaren op een totaal andere manier. Of waarbij men de verminderde mobiliteit van personen met een beperking gaat beschouwen als uiteenlopende opportuniteiten om een toerisme voor allen te creëren.

Hogere betrokkenheid van toeristen nastreven

Tot slot ijverde Jeremy Smith ervoor om een hogere betrokkenheid van gasten op te wekken in het duurzaamheidsverhaal. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van getrouwheidsprogramma’s die gasten belonen die inzetten op milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Ook kan men hen bijvoorbeeld bij de eindafrekening informeren hoe hun geld wordt besteed. Op voormelde wijzen maakt men vakantiegangers tot deelnemers aan duurzame initiatieven, waardoor zij zich ook meer betrokken en bewust gaan gedragen.

Gelijktijdig pleitte Jeremy Smith er ook voor om de heilzame belevingswaarde van toerisme te accentueren. Vertoeven in de natuur, wandelen, vogels observeren en andere natuurgerichte initiatieven dragen veel meer bij tot eenieders gezondheid. Regio’s die focussen op dergelijk duurzaam toerisme, trekken aanzienlijk meer toeristen en genereren zo ook bijkomende middelen ten behoeven van de lokale natuurpracht en de lokale economie. “Wanneer men het welzijn en zich welbevinden kan verhogen, zullen toeristen langer blijven, vaker komen en meer geld uitgeven”, aldus nog Jeremy Smith.

 

 

17/12/2018 - door Travel360°