Melvin Mak (TUI Benelux)

Duurzaamheid integreren in strategie & producten

“Duurzaamheid is een geïntegreerd onderdeel van onze strategie en van de producten die wij aanbieden”, stelde Melvin Mak, manager sustainability bij TUI Benelux op het Congres Duurzaam Toerisme. De reisgroep engageert zich daarvoor ook voluit tegenover haar medewerkers en tegenover de lokale bevolking, cultuur en omgeving.

 “Als de grootste reisorganisatie wereldwijd erkennen wij dat onze activiteiten een enorme impact hebben. Van de zeventien vooropgestelde duurzaamheidsdoelstellingen zijn er drie die toerisme uitdrukkelijk vermelden. Het gaat dan over het promoten van een duurzaam toerisme dat lokale tewerkstelling creëert, de lokale cultuur respecteert en dat inzet op lokale produkten. Ook wordt aangedrongen op een zorgvuldige omgang met maritieme bronnen en een duurzaam toerisme in eilandstaten”.

Positief benaderen

Tegen die achtergrond heeft TUI vier doelstellingen opgesteld voor een duurzame strategie. Er wordt gestreefd naar vermindering van de milieu-impact, naar een positieve benadering ten aanzien van lokale bevolking en gemeenschap, naar het vervullen van een pioniersrol wereldwijd en naar een duurzame tewerkstelling van gepassioneerde medewerkers.

Melvin Mak erkende dat vliegen niet milieuvriendelijk is maar dat men onder door digitalisering, het verminderen van overgewicht, het optimaliseren van bezettingsgraden en de inzet van moderne vliegtuigen de efficiëntie van de vluchten kan verhogen en de milieu-impact kan verminderen. Vermindering van het aantal brochures in reiskantoren met 69% in België en 19% in Nederland en de overschakeling naar led-verlichting in de kantoren leveren eveneens een belangrijke bijdrage tot het milieu.

Duurzaam overnachten

“Wij willen ook het verschil maken door bijvoorbeeld milieudoelstellingen op te nemen in onze hotelcontracten. In 2020 moeten 10 miljoen klanten, of één op twee, duurzaam overnachten. Tegen 2020 moet ook 100% van onze eigen accommodaties een duurzaamheidscertificaat kunnen voorleggen; wij zitten op 80%. Wij kijken ook naar tewerkstelling en hebben vooropgesteld dat 88% van de medewerkers uit het land zelf komt en 62% zelfs uit de regio waar de hotels zijn gevestigd. Eenzelfde criterium hanteren wij voor de herkomst van voedingswaren, waarbij 76% uit het eigen land moet komen en 62% uit de eigen streek”.

Engagement tegenover bevolking en medewerkers

Met de TUI Care Foundation steunt de reisgroep meer dan 35 duurzame projecten in 25 landen en dat ten behoeve van de lokale bevolking. “Voor de lokale bestemming moeten wij meer kunnen betekenen dan louter de vakantiebeleving van onze gasten. Wij moeten ons realiseren dat wij impact genereren op een bestemming waar mensen wonen. Je gaat als het ware op bezoek bij die mensen” stelde Melvin Mak onomwonden.

Tot slot focuste Melvin Mak op de werkomgeving en het welzijn en het zich welbevinden daarin. Betrokkenheid van medewerkers, het stimuleren van diversiteit evenals de ontwikkeling en de vitaliteit van het personeel zijn daarin kernwaarden. Aansluitend wordt intern ook gekeken naar internationale carrièremogelijkheden voor medewerkers.

 

18/12/2018 - door Travel360°