"Lokale managers dragen het hele verhaal"

Mie Cornoedus (ViaVia Yogjakarta)

Op 14 november organiseerden Travel360° en Joker/ViaVia het tweede congres over alle aspecten van duurzaam toerisme. Tijdens de 2019-editie lag de focus voornamelijk op sociale verantwoordelijkheid in de reissector. We doopten het congres "The Travel Responsibility We Reallly Take”. Toerisme professionals, studenten en docenten van de verschillende Toerisme Hogescholen vormden samen een aandachtig publiek. Wij nodigden 6 topsprekers uit, met elk hun eigen visie en verhaal. We hebben de inhoud van deze presentaties voor u nog eens op een rijtje gezet. 

 

“In samenwerking met de lokale gemeenschap hebben wij ViaVia Traveller Café Jogyakarta uitgebouwd tot een interculturele ontmoetingsplaats en een belangrijke tewerkstellingssite voor initiatieven die bijdragen tot diezelfde gemeenschap. Na bijna een kwarteeuw stellen wij vast dat lokale managers het hele verhaal dragen en dat ik er misschien niet meer nodig ben, ook al zijn de toekomstige uitdagingen zeer groot”, merkt Mie Cornoedus op.

“Met het ViaVia Traveller Café dat ik in december 1995 als eerste buitenlandse ViaVia heb geopend, fungeren wij eigenlijk als facilitator tussen reizigers en de lokale gemeenschap”, stelt Mie Cornoedus (ViaVia Yogjakarta, Indonesië). “Ondertussen is ViaVia uitgegroeid tot een netwerk van 18 vestigingen verspreid over vier continenten. Wij blijven evenwel trouw aan onze uitgangspunten van weleer en moet ViaVia daadwerkelijk lokaal verankerd zijn en de lokale gemeenschap ten goede komen”.

ViaVia is in de eerste plaats een onbevooroordeeld ontmoetingspunt waar reizigers informatie kunnen krijgen maar het is ook een plaats waar ruimte is voor creatieve ontplooiing door en voor de lokale bevolking. Zo worden er bijvoorbeeld regelmatig tentoonstelling, concerten en voorstellingen gehouden met lokale kunstenaars of worden zij ingeschakeld om het interieur gestalte te geven.

Ook wordt er gewerkt met lokale medewerkers die correct worden vergoed en die kunnen rekenen op welzijnszorg en vakantie. Bijzondere aandacht gaat uit naar initiatieven die tewerkstelling voor vrouwen genereren omdat zij in heel wat landen nog niet worden beschouwd als waardig personeel.

Vanuit de ViaVia Cafés wil men het intercultureel contact bevorderen en dat meer in het bijzonder met lokale bewoners dan wel met vertrouwde toeristisch personeel. Ook willen de ViaVia Cafés iets terug geven aan die lokale gemeenschappen en betrekken zij hen ook bij de organisatie van talrijke activiteiten. Ten slotte nemen de ViaVia Cafés hun verantwoordelijkheid op inzake milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen.

Duurzame tewerkstelling creëren

Dat een ViaVia Café lokaal een belangrijk initiatief en voorname tewerkstellingsplaats kan zijn, toont de vestiging in Jogyakarta overduidelijk aan. “Wij werken hier ondertussen met een lokale manager die 71 personeelsleden aanstuurt. Twee derden onder hen zijn vrouwen. Allen worden correct betaald en beschikken ook over sociale tegemoetkomingen zoals een gezondheidsplan en een pensioen. Zes vrouwen van ViaVia Jogyjakarta hebben ondertussen een bachelor behaald, twee hebben een masterdiploma op zak en één gaat zelfs voor een doctoraat. Het aantal medewerkers dat één of meer opleidingstrajecten heeft gevolgd, is niet meer te tellen. Naast de vaste medewerkers hebben wij nog een tachtigtal freelancers die eveneens worden opgeleid”, geeft Mie Cornoedus aan.

“In het restaurant, één van onze meest bekende activiteiten, zijn heel wat medewerkers zonder diploma doorgegroeid in hun job en draaien zij nu zelfs mee als volwaardige keukenchefs. Wij zetten er onder andere in op fair trade-voeding, bio-produkten en palmolievrije bereidingen. De horecazaak is rookvrij. Wij hebben een afvalbeheerssysteem op punt gesteld en bannen uiteraard plastiek”.

Naast het restaurant bevinden zich een eigen bakkerij met ambachtelijk vervaardigde broden en een fair trade-shop waarin men ook produkten verkoopt van 48 partners waaronder kunstenaars en ambachtslui. De ‘afdeling’ tour&travel heeft een dertigtal thematische dagtrips uitgestippeld die worden begeleid door jongeren en vrouwen, wat zeer uitzonderlijk is in het toeristisch aanbod in Indonesië.

In samenwerking met zeven vrouwen startte het ViaVia Café een sociaal project rond de oprichting van een guesthouse, dat gelijktijdig fungeert als leerschool waar de vrouwen zich bekwamen in marketing, personeelsbeleid en beheer.

Toekomstige uitdagingen zijn groot

De toekomstige uitdagingen voor het ViaVia Café in Yogjakarta zijn groot, en dat zeker in het licht van de duurzaamheidsdoelstellingen en het gewijzigde reisgedrag. “Wij worden in Indonesië geconfronteerd met grote groepen Aziatische toeristen, terwijl wij ons altijd hebben gericht op kleine groepen”, licht Mie Cornoedus toe. “Wij moeten bekijken hoe wij daarop kunnen inspelen. Misschien moeten wij een concept van smartphone-tours ontwikkelen? Ook kijken wij in Indonesië aan tegen een groeiend conservatisme en strengere religieuze normen. Zo mag er bijvoorbeeld geen wijn meer worden verkocht en mogen vrouwen zich na 22u niet meer op straat begeven. Wij verliezen tevens een stuk biodiversiteit door klimaatverandering en uitstoot van broeikasgassen, die mede door het toerisme worden veroorzaakt. Verder is er een belangrijke daling van het aantal buitenlandse toeristen waardoor wij ons meer op de lokale bevolking moeten richten”.

16/01/2020 - door Travel360°