Nathalie Bekx

Reis naar duurzaam ondernemen

In een wijzigende samenleving waarin de sturende consument, sociale media, technologie en deeleconomie aanwezig zijn, is het, volgens Nathalie Bekx (Trendhuis), mogelijk om samen de door de Verenigde Naties vooropgestelde duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

“Wij moeten reizen naar duurzaam ondernemen en de sustainable development goals (SDG) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld, zijn het kompas om ons de weg te tonen”, zegt Nathalie Bekx (Trendhuis). “Er is geen keuze meer, de weg naar duurzaam ondernemen is onvermijdelijk. Wij leven immers in een onduidelijke, mistige ‘VUCA’-wereld, waarbij VUCA staat voor ‘volatile, uncertainty, complexity, ambiguity’. De huidige samenleving biedt ons echter heel wat mogelijkheden. Iedereen kan immers met mekaar samenwerken dankzij sociale media zoals Wikipedia, Facebook, Youtube, Instagram waarin men informatie virtueel deelt. Verder zijn wij geëvolueerd van een consumptiemaatschappij naar een deelmaatschappij met initiatieven zoals AirBnB, Uber en couchsurfing”.

Vier trends

Nathalie Bekx herkent vier trends. In de eerste zit de consument in de ‘drivers seat’ en is er daardoor een disruptieve competitie ontstaan waarin agressieve innovaties nieuwe behoeften en markten creëren. Vervolgens tekent zich een derde industriële revolutie af waarbij high tech is geëvolueerd naar high touch. Robotisering, sensoren, 3D-printing hebben hun intrede gedaan net zoals hybride concepten waarbij bijvoorbeeld overtollige energie die wordt opgewekt tijdens het autorijden nadien in huis wordt gebruikt. Omdat heel wat technologie leidt tot minder dure toepassingen evolueren wij naar een ‘zero margin cost’-economie. Aansluitend is er de sturende consument, die vooral wil genieten en beleven maar die niet wil opdraaien voor de lasten daarvan. Hij wil geen misleidende reclame, milieuvriendelijke producten en een hoge mate van consumentenbescherming maar hij wil niet betalen voor alle daaraan verbonden extra kosten; die zijn voor rekening van de producent of de leverancier. Tot slot wordt corporate social responsibility (CSR) en duurzaamheid een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Duurzaam ondernemen in etappes

Vanuit die vier trends is het, volgens Nathalie Bekx, aangewezen om VUCA duurzaam te herdefiniëren tot  het samengestelde begrip dat ‘visie, universeel, creatief, aanpassingsvermogen’ verenigt. “Duurzaam ondernemen doe je in etappes, volgens je eigen mogelijkheden, waarbij de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG) als leidraad of kompas dienen. De in 2015 door de Verenigde Naties uitgevaardigde millenniumdoelstellingen waren vooral gericht naar de overheid. De nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen richten zich niet alleen tot de overheden maar ook tot burgers en bedrijven. Met het zogenaamde SDG-Fitplan kan elkeen de vooropgestelde doelstellingen gefaseerd ontwikkelen, integreren en co-creëren, realiseren met zin voor pleasure en vervolgens ook de impact ervan meten en dat zowel kwantitatief als kwalitatief”.

 

26/12/2018 - door Travel360°