Nele Van Hoyweghen (Vlaamse Jeugdraad)

Samenwerken opdat jongeren onbezorgd kunnen reizen

Nele Van Hoyweghen, VN-jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling bij de Vlaamse Jeugdraad, was ook aanwezig op het Congres Duurzaam Toerisme; "The Travel Future We Really Want". Ze hekelde dat jongeren te gemakkelijk worden genoemd als deel van de klimaatoplossing terwijl zij nooit werden betrokken bij het nemen van beslissingen. Zij riep de reissector op om samen te werken aan de toekomst van een duurzame toeristische sector die ervoor zorgt dat jongeren ook in de toekomst onbezorgd kunnen reizen.

De voorbije zomer trok Nele Van Hoyweghen samen met 14 andere Europese jongeren naar het High-Level Political forum van de Verenigde Naties in New York. Tijdens deze topontmoetingen werden de duurzaamheidsdoelstellingen geëvalueerd en presenteerde elk land zijn vooruitgang ter zake. Meemaken hoe de VN werkt was een unieke ervaring maar het was ook heel ontnuchterend, aldus Nele Van Hoyweghen. In bijna elke speech werden de jongeren “the next generation” genoemd als deel van de oplossing, als de generatie die de klimaatopwarming zal stoppen en die van onze wereld een betere wereld zal maken.

Jongerenparticipatie ontbreekt

“Het leek erop of de toekomst van de planeet in onze handen ligt. Wij, met zijn 15, moesten bij alle landen pushen voor het behalen van de SDG’s, terwijl wij nooit kansen hebben gekregen om betrokken te zijn bij onderhandelingen. Hoe kunnen wij dan al beginnen werken aan een oplossing?”, kaartte Nele Van Hoyweghen aan. “Jongerenparticipatie ontbreekt bij het nemen van beslissingen. Wij worden hooguit achteraf om feedback gevraagd, terwijl jongeren steeds meer het heft in eigen handen willen nemen en niet langer willen wachten op de politiek. Zo zien we bijvoorbeeld een toenemende interesse in social entrepreneurship en start-ups”.

“Maar, er is hoop, hoop op een betere toekomst. Het is aan ons jongeren om onze eigen toekomst en de toekomst van de volgende generaties te waarborgen. Het is dan ook aan jullie om mee vorm te geven aan de toekomst van de toeristische sector”, riep Nele Van Hoyweghen de congresdeelnemers op om hun stem te laten horen, om politici en de toeristische sector zelf daarop aan te spreken en hen zonodig ook om verantwoording te vragen. “De SDG’s vormen een belangrijke leidraad en reiken een platform aan dat ons de kans geeft om effectieve veranderingen te eisen”.

7 op 10 jongeren bezorgd omtrent klimaat

Nele Van Hoyweghen verwees vervolgens naar een onderzoek van de Vlaamse Jeugdraad waaruit bleek dat 7 op de 10 kinderen en jongeren zich zorgen maken omtrent het klimaat. “Die kinderen en jongeren zijn ook jullie toekomstige klanten. Het is dan ook aan jullie om hier mee creatief om te gaan. Want jullie verkopen stuk voor stuk dromen. Jullie dragen stuk voor stuk bij aan datgene waar Instagram vol van staat en mensen naar verlangen. Namelijk vakantie. Wij en toekomstige generaties hebben hier ook recht op. Maar door de manier waarop we de dag van vandaag bezig zijn, stelen we deze dromen van de toekomst. Iedere jongere heeft het recht om zorgeloos op te groeien. Zonder dat de beslissingen die in het verleden genomen zijn een beperkende factor hoeven te zijn op hun dromen. Denk buiten de bestaande hokjes. En zorg ervoor dat ook die 7 op de 10 kinderen en jongeren onbezorgd op reis kunnen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat jullie met veel originele ideeën op de markt zullen komen”.

Doe, denk en durf

Terzake verwees zij onder meer naar nieuwe business modellen die in een circulaire economie passen, naar het opnieuw leggen van verantwoordelijkheden bij producenten en aanbieden want de  consument heeft geen inspraak in het productieproces. “Bedrijven moeten er op aangesproken worden wat voor impact hun producten hebben op onze aarde. Zeker als we geen dromen, jullie corebusiness, willen stukmaken in de toekomst. Gebruik wat ons uniek maakt als millennials in jullie voordeel. We zijn als generatie meer geconnecteerd dan ooit. Gebruik die connecties, sociale media enzovoort om best practices te delen, feedback te vragen of om jouw idee te promoten”, besloot Nele Van Hoyweghen. “Ik sta hier dan ook om te zeggen dat jullie allemaal deel zijn van de toekomst. Doe, denk en durf, laat ons samen meebouwen aan een duurzamere wereld. Als je iets wilt veranderen begin dan lokaal, in je eigen stad of in je eigen gemeente, Local2Global. Geloof in je eigen kracht. Laat mensen niet meer zeggen je bent jong en je wilt wat. Nee vanaf nu is het, je bent jong en je doet wat”!

26/12/2018 - door Travel360°