Prepare, Decide, Wait.

It’s Always D Day

Gisteren was D Day, de dag van de geallieerde invasie van Normandië. Het was een tot in detail geplande operatie, met een team van ingenieurs als uitvoerders. “Operation Overlord” hield met alles rekening, en zou doorgaan op 5 juni 1944. Op het laatste moment werd de hele zwik met 24 uur uitgesteld. De reden? Een zware storm raasde door het kanaal.

Er zijn verschillende parallellen te trekken tussen deze militaire planning, en het dagelijks leven van een bedrijf in de reissector (en andere sectoren maar hey, this is what we do), dacht ik toen ik naar de vele reportages op de radio aan het luisteren was – ik had een “on the road” dag, gisteren. Vergezocht? Misschien. Maar het is Pinksteren dit weekend. En dat verhaal is ook ver gezocht, maar we krijgen er wel een vakantiedag door. Soms moet je het dus ver zoeken.

Operatie Overlord

Operatie Overlord was de codenaam voor de Slag om Normandië, de geallieerde operatie die de succesvolle invasie van door Duitsland bezet West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog lanceerde. De operatie werd gelanceerd op 6 juni 1944 met de landing in Normandië (Operation Neptune, beter bekend als D-Day). Een aanval vanuit de lucht met 1200 vliegtuigen ging vooraf aan een aanval over zee waarbij meer dan 5000 schepen betrokken waren. Bijna 160.000 troepen staken op 6 juni het Engelse Kanaal over en tegen het einde van augustus waren meer dan twee miljoen geallieerde troepen in Frankrijk.

Het is dus een verhaal van planning, beslissing, en durven uitstellen. Aan het einde van het verhaal resulteert het in wat je zou kunnen vertalen als: een terugwinnen van marktaandeel.

De Najaar Operaties in Travel

Dit najaar is voor vele bedrijven in de reisindustrie cruciaal. Velen hebben stevige lessen getrokken uit de voorbije jaren. Zij hebben geleerd dat alles, maar dan ook alles, dringend in vraag moet worden gesteld. Ze hebben geleerd dat ze nieuwe strategieën, nieuwe voorstellen en nieuwe verhalen moeten verzinnen, om de consument te overtuigen. Velen plannen in de tweede helft van het jaar een vernieuwing, een verandering of een complete herpositionering. Die plannen worden nu gesmeed, en de uitvoering is voor velen levensbelangrijk.

De HIPPO

In te veel gevallen wordt heel deze planning toegespitst op één communicatiemoment, dat de spil is van alles. Dat moment wordt gepland, zalen worden vastgelegd, scenario’s worden uitgeschreven. Eén persoon (meestal de HIPPO of Highest Paid Individual in the Office) geeft het groen licht: D Day is klaar om uitgevoerd te worden.

On Hold

Dat is het moment om alles even on hold te zetten, en, met het OK op zak, opnieuw alles te herbekijken. Een goede manier om dit te doen, is: vertrekken van wat de doelstelling van de hele operatie is. In 1944 was dit: Frankrijk en vervolgens de rest van Europa bevrijden van de Duitse bezetting, en op die manier alsnog de oorlog winnen. Voor vele bedrijven kan het resultaat uitgedrukt worden in extra omzet, aantallen boekingen, of procenten marktaandeel. Dat is alvast één deel van de oefening: de concretisering van het finale doel. Immers: een “productlancering” of een “reclamecampagne” is pas succesvol als het resultaat meetbaar positief beoordeeld kan worden.

Follow Up

Tweede stap in het proces van “omgekeerd checken”, is het nagaan of de nodige follow up van “Het Grote Communicatiemoment” gepland, getimed en in detail helder is gemaakt voor iedereen. Deze follow up is wellicht het meest kwetsbare deel van de campagne. Toen de geallieerde troepen aan land waren, moesten ze zich dadelijk hergroeperen, en in georganiseerde slagorde het land intrekken. Dit betekende ook dat de hele logistieke keten met voedsel, tenten en machines dadelijk moest volgen. De opvolging van “Het Grote Communicatiemoment” is dan ook de sleutel tot het uiteindelijk bereiken van je doel. Niets zieliger dan een succesvolle persconferentie, die vervolgens niet opgevolgd wordt met gerichte sales- en marketing acties.

Go? No, Wait

De derde en laatste stap is, tot 24 uur voor het “Grote Communicatiemoment”, afwegen of de omstandigheden wel OK zijn om op dat moment je boodschap te wereld in te sturen. D Day is uiteindelijk met 24 uur uitgesteld, omdat de weersomstandigheden te uitdagend waren. Op elk moment kan een externe gebeurtenis er oor zorgen, dat de aandacht van iedereen op één bepaald feit is gefixeerd. Wellicht is dit het moment dat er moet overwogen worden om de kick off even uit te stellen.

It Ain’t Over Till It’s Over

Als het dan uiteindelijk zover is, staar je dan niet blind op het eerste communicatiemoment. De opvolging en de uiteindelijke realisatie van de doelstellingen zijn vele malen belangrijker. Niet de landing in Normandië heeft de wereldgeschiedenis bepaald, wel de daarop volgende bevrijding van Frankrijk.

 

 

 

7/06/2019 - door Travel360°