Samenwerkingsverbanden Geven Samen Raad

Die Dekselse Voucher

“De corona voucher is een tegoed bon, die bij annulering van een pakketreis ten gevolge van het corona virus, door de reisorganisator aan de klant kan aangeboden worden opdat die zijn betaalde bedragen zou kunnen besteden aan een andere reis.” Dat is de essentie van de corona voucher. De rest zijn voorwaarden, protocollen, en onderlinge afspraken.

De invoering van deze voucher heeft er meer dan waarschijnlijk voor gezorgd dat heel wat spelers in de reisindustrie tot op vandaag nog niet voor onoverkomelijke cash problemen staan. Toch blijkt dat tot op de dag van vandaag er interpretatieproblemen, verschillende manieren van gebruik en diverse versies bestaan .By the way: er staat een uitstekende beschrijving van de hele tegoed bon opzet op de website van  Travel Magazine.

Er is een fundamenteel verschil tussen de “originele” corona voucher en de B2B versies: de tegoed bon die bij ministerieel besluit is goedgekeurd, is een pure B2C bon, die de klant moet aanvaarden. Dat is een zeer uitzonderlijke situatie, die mogelijk gemaakt is doordat de sector zich als één blok heeft opgesteld, en doordat enkele kabinetten op deze manier de urgentie van de situatie zeer snel begrepen hebben. De initiële armworstelingen met consumentenorganisaties en met Europa, maken duidelijk dat de invoering van deze tegoed bon op 20 maart, zelfs in deze uitzonderlijke tijden, geen evidente maatregel was. Noodzakelijk, maar niet evident.

Uit gesprekken met vele reisadviseurs blijkt, dat de klanten over het algemeen verrassend positief reageren op de invoering –en de verplichte acceptatie- van deze tegoed bon. Dat staat in scherp contrast met verschillende pogingen om de publieke opinie hierover negatief te beïnvloeden – we verwijzen opnieuw naar de consumentenorganisatie(s). Een en ander bewijst de sterke klantenrelatie waarop de gemiddelde reisadviseur kan bogen. Zoals vaak, is die klantenrelatie iets sterker dan sommige B2B relaties. En dat is logisch. het omgekeerde zou vreemd zijn. 

De wrijvingen over de introductie en uitgave van de B2B variante van de corona vouchers, is op vele plaatsen groot. Voor de goede orde: die wrijving bestaat aan beide kanten van de B2B relatie. Niet onlogisch: als –zoals vandaag- iedereen, zonder uitzondering, in de problemen zit dan lopen de spanningen snel op. Iedereen, ook zonder uitzondering, heeft een gebrek aan één zaak: cash. En dan wordt er al eens een robbertje gevochten om die éne zaak in handen te houden.

Een en ander heeft geleid tot een unieke situatie: de samenwerkingsverbanden Selectair, Avitour, TravelXL, Boost, Travelgroup en Gigatour hebben samen een voorstel van aanpak geformuleerd naar hun leden, om te komen tot een B2B relatie tussen reisadviseurs en hun partners-leveranciers die zo gezond mogelijk zou moeten zijn. Hiervoor is naar verluidt met diverse partijen overleg gepleegd. Uiteraard zijn de leden van de diverse samenwerkingsverbanden vrij om dit voorstel van manier van werken al dan niet te volgen. Het feit dat de commerciële samenwerkingsverbanden – die in principe concurrenten van elkaar zijn- samen tot een eensluidende communicatie zijn gekomen, wijst erop dat de situatie uitzonderlijk is.

Alle leden van de samenwerkingsverbanden hebben ondertussen de communicatie ontvangen. Wij gaan hier niet in op de inhoud van de voorstellen – dat is iets voor elk lid afzonderlijk, en voor de relatie tussen deze leden en hun B2B partners. Wij verwachten wel, dat dit initiatief nog tot vele gesprekken en discussies zal leiden. In al dat geweld, laat ons één zaak niet vergeten: vandaag staat overleven centraal. Maar om te overleven, hebben we elkaar nodig in de toerisme ketting. Maar, inderdaad, er is dat dekselse cash probleem. Tell me about it…  

3/06/2020 - door Travel360°