Terrorisme = Media-Effect?

ITB 2017

Terrorisme, politieke onrust en oorlogsgevaar worden aanzien als toerisme-killers. Uit de cijfers van het grootste onderzoek naar de intenties van reizigers wereldwijd (1) , blijkt dat bijna één op twee reizigers op de één of andere manier ongerust is over het aspect “veiligheid”. Toch is er maar één echte, aanwijsbare oorzaak voor dit gevoel: de media.

45% van de outbound reizigers wereldwijd bevestigen dat veiligheid, en meer bepaald de schrik voor terroristische aanslagen, een belangrijke overweging is bij het plannen van een reis. Dit vertaalt zich in de meerderheid van de gevallen niet in verandering van gedrag – reizen worden niet uitgesteld, bestemmingen worden niet gewijzigd – maar de bezorgdheid is aanwezig.

Rolf Freitag, CEO van IPK International (1) aarzelde tijdens zijn presentatie op ITB niet om deze ongerustheid te bestempelen als “stupid fear”, veroorzaakt door een “media effect”. Hij verwees naar de rationele, meetbare argumenten: de kans dat je als reiziger vandaag het slachtoffer wordt van een aanslag of een oorlogsdaad, is kleiner dan één tienduizendste van een procent. Rationeel en objectief gezien kun je dus niet anders dan vaststellen: de wereld is een veilige plaats, en reizigers gaan in zeer veilige omstandigheden van de ene plek naar de andere.

En toch heeft bijna de helft van diezelfde reizigers bedenkingen. Dat gaat ver: uit de resultaten van de IPK World Travel Monitor (1) blijkt, dat 39% van de reizigers wereldwijd, overweegt om –indien mogelijk- te kiezen voor één van de bestemmingen die algemeen als veilig worden aanzien. Landen die vandaag een veilig gevoel geven voor reizigers zijn onder andere Canada, Zwitserland, Australië, Spanje, Kroatië en Nederland.

Als er gevraagd wordt om landen als minder veilig aan te vinken, verwijzen reizigers (naast de conflictgebieden waar inderdaad een oorlog woedt) naar Saudi-Arabië, Israël, Egypte, Jordanië en Turkije. Nochtans, in geen van deze landen is er echt, objectief aanwijsbaar gevaar voor reizigers.

De World Travel Monitor (1) wijst dan ook op het enorme media-effect: doordat de nationale en internationale media elke keer opnieuw gedurende een korte of langere periode alle aandacht vestigen op één of meerdere gebeurtenissen, verhoogt het algemene gevoel van onveiligheid bij potentiële reizigers op een disproportionele manier.

Het klinkt erg wreed tegenover de slachtoffers van aanslagen in Brussel, Parijs, Istanbul en andere steden. We know. Er is het menselijke leed, en dat is niet peilbaar. Het is dus met een dubbel gevoel dat we volgende stelling neerzetten: door de brede berichtgeving over een relatief klein aantal doden, maakt een relatief groot deel van de reizigers zich zonder objectieve redenen zorgen over hun veiligheid. 

Bestemmingen als Egypte, Tunesië en Turkije zijn dus vandaag onterecht het slachtoffer van dit media-effect. Het is wellicht één van de grootste uitdagingen voor de reisindustrie wereldwijd: voldoende argumenten en feiten kunnen aanleveren, om ervoor te zorgen dat de reiziger zijn of haar keuzes op een méér objectieve manier doet dan vandaag. Het zou helpen als instanties zoals het ministerie van Buitenlandse zaken hun adviezen transparanter zouden motiveren. Argumenten als “wij beschikken over informatie van onze ambassade” zijn gewoon niet goed genoeg. De mature, geëmancipeerde consument van vandaag verdient meer openheid.

 

(1) Tijdens het Convention onderdeel van ITB Berlijn, worden elk jaar de resultaten van de IPK World Travel Monitor gepresenteerd. Dit is het grootste onderzoek ter wereld naar de intenties van wereldwijde reizigers. Het onderzoek is gebaseerd op meer dan 500.000 interviews. Wij woonden de presentatie van het onderzoek bij, en geven een persoonlijk selectie van highlights en “stuff to think about”.

8/03/2017 - door Travel360°