Verduurzaming van de luchtvaart

Technologie draagt bij

Technologie kan ervoor zorgen dat de luchtvaart een belangrijke bijdrage kan leveren tot duurzaam toerisme, aldus Lucas Bobes (Amadeus), hoewel men hoe dan ook rekening moet houden met de toekomstige, exponentiële, groei van de luchtvaartsector in het algemeen.

“Beter air traffic management, waarbij luchtcorridors internationaal optimaler worden benut, en de overschakeling naar alternatieve vervoerswijzen zoals hogesnelheidstreinen, stuiten op hun beperkingen”, geeft Lucas Bobes aan. “Evenzo kan een aangepaste marktgerichte benadering om het aantal passagiers en het aantal vluchten te verminderen oplossing bieden, maar dat is slechts een tijdelijke maatregel. Duurzame oplossingen, die rekening houden met de snelle exponentiële groei die de luchtvaart kenmerkt, en dat onder meer in China, kunnen alleen maar worden aangereikt door technologische oplossingen, die hierin een sleutelrol kunnen vervullen. De impact daarvan wordt evenwel nog onderschat”.

De moeilijkheid om een overeenkomst te bereiken over de gemeenschappelijke verdeling van de lasten van de luchtvaart, de onzekerheid omtrent de invoering van klimaatgerelateerde regelgeving voor de luchtvaart en het ontbreken van lange termijn prioriteiten voor de luchtvaart vormen een bedreiging voor de uitbouw van een meer duurzame luchtvaart. “Als technologie-aanbieder voor de luchtvaart is onze strategie gebaseerd op drie pijlers,” stelt Luca Bobes. “Wij moeten de milieu-efficiëntie van de luchtvaartoperaties kunnen optimaliseren. Wij moeten het milieu-voordeel van mogelijke oplossingen begrijpen en koesteren en beseffen dat wij ook een deel van de oplossing zijn. Ook moeten wij ter zake partnerships promoten en samen werken met derden”.

Lucas Bobes formuleerde alvast drie belangrijke uitdagingen die kunnen bijdragen tot een vermindering van de milieu-impact. In de eerste plaats moeten de slots op luchthavens beter worden beheerd en beter op mekaar worden afgestemd tussen luchthavens onderling. Zo wordt vermeden dat vliegtuigen te lang moeten taxiën en in wachtrijen moeten aanschuiven om te kunnen opstijgen. In die tijdspanne draaien de motoren immers volop, wordt er brandstof verbruikt, wordt er schadelijke uitstoot en lawaaihinder veroorzaakt. “Een betere coördinatie via een technologisch platform is een vrij eenvoudige oplossing die meteen effect genereert”.

“Wanneer men het gewicht van lading en passagiers veel exacter zou kunnen inschatten, moet er ook minder kerosine worden getankt. Daardoor wordt overgewicht aan brandstof vermeden, wordt er minder kerosine verbruikt en wordt er bijgevolg zuiniger gevlogen”.

Een derde uitdaging vormt, voor Lucas Bobes, een beter beheer van incidenten en storingen. “Door de afhandeling van vluchten beter te optimaliseren, verlaagt ook de impact ervan voor de reiziger. Wij beschikken over te weinig informatie om op basis van algoritmes het risico op verstoorde vluchten te kunnen inschatten. Daarvoor is het belangrijk om te weten waarheen vluchten worden uitgevoerd, wanneer zij worden uitgevoerd en met welke vliegtuigtypes dat gebeurt. Op basis van die combinatie moeten wij het risico kunnen inschatten en kan er ook optimaler worden gevlogen. Op dit ogenblik wordt er over het algemeen gevlogen met 20% lege zetels. Een betere afstemming van het noodzakelijke vliegtuigtype heeft onmiddellijk een groot effect op een verduurzaming van de luchtvaart”.

Tot slot suggereerde Lucas Bobes om, in samenwerking met de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO, reizigers ook meer bewust te maken van hun reisgedrag en de ecologische impact daarvan. Integratie van de ICAO-carbon calculator in de reserveringsmodules kan daartoe bijdragen.

2/01/2019 - door Travel360°