Verhoging Spaanse luchthaventaksen: de sector is boos

Afgelopen vrijdag keurde Spanje de begroting voor 2012 goed. Die voorziet in een stijging van de luchthaventaksen met gemiddeld 18,9% en dit met onmiddellijke ingang. Deze extra taks geldt dus voor tickets met vertrek op of na 1 juli, ook voor tickets die al verkocht worden of die in pakketreizen vervat zitten. En daar wringt net het schoentje.De Europese vereniging van reisbureaus en touroperators ECTAA en de Europese koepel voor zakenreisagenten GEBTA hekelen in een persbericht dat er niet genoeg tijd is om de verhoging te implementeren.

Het Travel360°-redactieteam peilde naar enkele reacties uit de sector.

Veerle De Boeck (ABTO): 

“ABTO is verontwaardigd over de plotse verhoging van de luchthaventaksen in Spanje die op 1 juli in voege trad.  Tegen alle beginselen van deugdelijk bestuur is deze taks retroactief van toepassing op alle reeds geboekte tickets.

De verhoging van de vliegtaksen kwam er zonder overleg met de gebruikers, en zonder het verstrijken van een implementatieperiode, een procedure die nochtans voorzien is in de Europese richtlijn 2009/12/EG. Wij vinden het onbegrijpelijk dat overheden wetgeving naast zich neerleggen die ze zelf hebben goedgekeurd. Deze praktijk is niet enkel schadelijk voor het vertrouwen van de consument, maar ook van de industrie. Studies wijzen er alvast op dat de impact van deze maatregel op langere termijn zelfs negatief kan uitvallen.

Samen met onze koepelorganisatie ECTAA hebben we reeds protest aangetekend bij de Spaanse overheden en de Europese commissie.
 Voor de reissector zijn plotse verhogingen van taksen alvast een nachtmerrie. De Europese richtlijn op pakketreizen voorziet dat touroperators  binnen de 20 dagen voor vertrek geen verhogingen kunnen doorrekenen aan hun klanten. De touroperators moeten deze kosten dus absorberen. Als sector dringen er dan ook op aan dat deze verhogingen uitgesteld worden en minstens niet van toepassing worden voor tickets die reeds geboekt werden voor de datum van invoegetreding.”Hans Vanhaelemeesch (Press & Communication Manager Jetair): 
“Het spreekt voor zich dat een verhoging van de luchthaventaks met onmiddellijke ingang de reissector voor een niet werkbaar voldongen feit stelt. De Algemene Voorwaarden voorzien in de mogelijkheid om de reissom aan te passen ten gevolge van o.m. gewijzigde heffingen en belastingen, mits inachtname van een termijn van 20 kalenderdagen voor de afreis waarbinnen geen aanpassingen mogelijk zijn. Jetair zal de verhoging doorrekenen voor bestaande en nieuwe pakket-afreizen vanaf 10 augustus. Gelukkig blijft de verhoging voor de vliegbestemmingen die door Jetairfly worden aangevlogen uit België beperkt tot 1,95 euro per reiziger in het huidige zomerseizoen en 0,95 euro per reiziger in het komende winterseizoen. 

De verhoging voor de luchthavens van Barcelona en Madrid is evenwel substantiëler. Voor onze citytrips naar beide steden – aangevlogen door externe luchtvaartmaatschappijen – zullen wij eerstdaags ons standpunt bepalen.”

Geert Sciot (namens de Association of European Airlines): “Als Association en als Brussels Airlines betreuren we ten zeerste de beslissing van de Spaanse luchthavenautoriteit om de luchthaventaks drastisch te verhogen. Deze verhoging werd zonder constructief overleg met de luchtvaartsector genomen er werd al evenmin transparantie gecreëerd omtrent de motivatie van deze gigantische prijsstijging. Samen met andere maatschappijen vinden we dat dit een misbruik van de monopoliepositie is.Luchtvaart kan een belangrijke rol spelen in de economische relance van Spanje. Het land is voor een belangrijk onderdeel van haar economie afhankelijk van toerisme. Met deze maatregel wordt mogelijk het omgekeerde effect bereikt. De stijging van de luchthaventaks kan er immers toe leiden dat potentiële Spanjebezoekers voor een goedkoper alternatief zullen kiezen.Als luchtvaartmaatschappijen blijven we ondanks de economische uitdagingen van het ogenblik zeer aantrekkelijke tarieven aanbieden voor wie naar Spanje reist. Dit is enkel mogelijke door talrijke maatregelen om onze interne werkingskosten te verlagen. Dezelfde inspanningen worden niet geleverd door de Spaanse luchthavens die de economische problemen compenseren door tariefverhogingen voor de passagiers in plaats van door een focus op de vaak veel te hoge werkingskosten en bedrijfsefficiëntie. 

We kunnen ook niet tolereren dat onze passagiers die naar Malaga, Barcelona, Madrid en Bilbao vliegen gaan moeten meer luchthaventaksen betalen omdat de Spaanse luchthavenuitbater blijft investeren in zwaar verlieslatende andere kleine regionale luchthavens die niet levenskrachtig zijn.”

Jan Van Steen (Voorzitter BTO):

 “Op de verhoging van de Spaanse luchthaventaksen heb ik twee bedenkingen. Eerst en vooral dienen de bestaande spelregels gevolgd te worden en dient de overheid de timing te respecteren. Men moet 2 tot 4 maand op voorhand verwittigen van een dergelijke verhoging.  De touroperators en reisbemiddelaars kunnen een verhoging van de taxen maar doorrekenen aan hun klanten tot 21 dagen voor het vertrek.  De kostprijs voor het innen van deze tax is hoger dan de verhoging van de tax, maw , in veel gevallen, zullen het de reisbureaus zijn die gaan opdraaien voor deze verhoging voor de bestaande dossiers.
 
Een verhoging van luchthaventaxen is een typisch voorbeeld van een korte termijn politiek.  Door een dergelijke verhoging door te voeren wordt de bestemming duurder en zal dit een negatief effect hebben op het aantal toeristen.  In een land als Spanje dat in een zware economische recessie zit, zou men maatregelen moeten nemen om het toerisme aan te zwengelen. Wat zij nu doen, is het omgekeerde.” 

Philip Timmermans (Managing Director Sunweb): “Ik kan geen begrip opbrengen voor het tijdstip waarop dergelijke maatregel wordt afgekondigd en dan nog met terugwerkende kracht (alhoewel dit blijkbaar voorlopig zelfs nog nog geen vaststaand feit is).

Reisorganisaties en klanten worden voor een voldongen feit gesteld door de Spaanse overheid welke doof is gebleven voor elk argument aangehaald door de International Air Carrier Association.


We vrezen daarnaast dat deze beslissing op lange termijn de concurrentiële positie van Spanje kan aantasten daar de consument steeds prijsbewuster wordt en zal/kan overwegen om uit te wijken naar een ander vakantieland.” 

Baptiste van Outryve (woordvoerder Thomas Cook Belgium): 

“Thomas Cook en Pegase hebben met verstomming akte genomen van de beslissing van de Spaanse overheid om de luchthaventaksen te verhogen. Beide touroperators verbazen er zich over dat de Spaanse regering dit letterlijk op de vooravond van de zomervakantie heeft beslist, zonder hiervoor de toeristische actoren geconsulteerd te hebben.  Even frappant is dat de Spaanse regering geen enkele bufferperiode heeft ingelast waarin de klant en de touroperator zich aan de nieuwe taksen kunnen aanpassen. Een soortgelijke situatie heeft zich in het verleden nog nooit voorgedaan.  

Thomas Cook en Pegase scharen zich daarbij achter het standpunt van ECTAA dat duidelijk stelt dat deze plotse verhoging van luchthaventaksen strijdig is met de Europese wetgeving op pakketreizen. Die stelt dat men geen prijsaanpassingen meer kan doorvoeren binnen de 21 dagen voor vertrek. Terwijl bepaalde airlines al hebben aangekondigd dat zij deze verhoging met onmiddellijk ingang zullen doorrekenen, zullen Thomas Cook en Pegase deze kosten moeten absorberen.
 
Vanuit een commercieel standpunt naar de klant toe en het begrip dat de reisagent zich middenin één van de drukste periodes van het jaar bevindt, hebben Thomas Cook en Pegase beslist om de bufferperiode van 21 dagen quasi te verdubbelen, zodat iedereen zich aan de verhoging van de taksen kan aanpassen. Concreet betekent dit dat voor alle pakketreizen naar Spanje van Thomas Cook en Pegase met Thomas Cook Airlines een verhoging van €1,70 zal worden aangerekend, met vertrek vanaf 10 augustus.”

Conclusie:
Airlines, reisagenten en touroperators zijn verontwaardigd wegens deze “poltiek van voldongen feiten”. Verder wijzen zij er op, dat de luchtvaart een belangrijke motor is van de economie. Politici blijken dat in momenten van budgettaire crisis wel eens gemakkelijk te vergeten. Moge dit een les zijn voor de Belgische en Nederlandse politici: bekijk luchtvaart –en ook trein- en autocar transport- niet als een gemakkelijke melkkoe. Economische groei zonder geografische mobiliteit is onmogelijk.

4/07/2012 - door Travel360°