COVID-19 Bijstandsverzekering in Andalusië

#WeerNaarSpanje

COVID-19 Bijstandsverzekering in Andalusië

INFORMATIE BETREFFENDE TOEKOMSTIGE REISVERZEKERINGEN OM HET VERKEER VAN INTERNATIONALE TOERISTEN TE FACILITEREN EN DE VERSCHILLENDE OMSTANDIGHEDEN TE DEKKEN DIE ZICH KUNNEN VOORDOEN IN GEVAL VAN COVID-19-BESMETTING BIJ DE REIZIGER  

Bedoeling van deze informatie is de werkwijze en dekkingen uitleggen van de verzekering voor buitenlandse toeristen (niet-ingezetenen) die in de periode van 1 januari tot 31 december 2021 op reis zijn in de Autonome Regio Andalusië, in de hoedanigheid van toerist en met ongeacht welk transportmiddel, en die tijdens de verzekerde periode in een gereglementeerd etablissement verblijven.


I. DEKKING EN GEDEKTE GEVALLEN IN BIJ COVID-19-BESMETTING

 1. Medische, chirurgische, farmaceutische en hospitalisatiekosten van de toerist (met een eigen risico van 100 euro).
 2. Repatriëring om medische redenen.
 3. Repatriëring wegens overlijden.
 4. Verlengd verblijf wegens quarantaine (tot 15 dagen).
 5. Dekking zonder leeftijdsgrens, met uitsluiting van elke omstandigheid waarvan de verzekerde voor zijn vertrek op de hoogte was.


1. Medische, chirurgische en hospitalisatiekosten

Worden door de verzekeraar gedekt tot maximaal 4.000 euro, met een eigen risico van 100 euro:

 1. medische en chirurgische kosten en erelonen
 2. farmaceutische kosten in verband met het herstel van COVID-19
 3. hospitalisatiekosten.

Personen die het voorwerp uitmaken van de verzekering: patiënt en begeleiders. Onder patiënt wordt begrepen de persoon bij wie COVID-19 gediagnosticeerd is. Onder begeleider wordt begrepen, het familielid van de verzekerde, echtgenoot/echtgenote of partner die met hem/haar samenwoont, evenals ascendenten (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen) van beide leden van het koppel. 

Onder quarantaine wordt begrepen de isolatie van personen gedurende een bepaalde periode om het risico op verdere verspreiding van de ziekte te vermijden of te beperken. 


2. Medische transport- en repatriëringskosten

Worden door de verzekeraar gedekt:

 1. De kosten voor ambulance of vervoer van de patiënt van de plaats waar de eerste diagnose is gesteld naar het ziekenhuiscentrum dat door de behandelende arts is voorgeschreven.
 2. Kosten voor terugkeer naar de vakantieplaats vanuit het ziekenhuis waar hij/zij werd behandeld.
 3. Repatriëring per sanitair vliegtuig als de urgentie of ernst van het geval dat vereist (alleen voor Europa en landen aan de Middellandse Zee). Voor passagiers afkomstig uit andere landen wordt een lijnvlucht met medische begeleiding gebruikt.


3. Transport of repatriëring

 1. Bij het vervoer of de repatriëring van een COVID-19-patiënt dekt de verzekering ook de verzekerde begeleiders en staat ze in voor hun vervoer of repatriëring naar de gebruikelijke verblijfplaats of naar de plaats waar de gerepatrieerde patiënt wordt gehospitaliseerd. De rechten op de tickets voor de terugkeer van de verzekerden worden door de verzekeringsmaatschappij uitgeoefend.
 2. Voor minderjarige of mindervalide verzekerden zonder vertrouwenspersoon wordt een persoon ter beschikking gesteld die zal instaan voor de begeleiding tot de plaats van verblijf of hospitalisatie van de patiënt.


4. Transport of repatriëring van personen overleden aan COVID-19

 1. Onder de dekking vallen de nodige formaliteiten die zijn uit te voeren op de plaats van overlijden van de cliënt.
 2. Onder de dekking vallen de transportkosten van de begeleiders tot de plaats van begrafenis, waarbij de verzekeringsmaatschappij de rechten van de tickets voor de terugkeer uitoefent.
 3. Voor minderjarige of mindervalide verzekerden zonder vertrouwenspersoon wordt een persoon ter beschikking gesteld die zal instaan voor de begeleiding tot de plaats van verblijf of hospitalisatie van de patiënt.


5. Kosten voor verlenging van hotelverblijf van de verzekerde en de begeleiders (quarantaine inbegrepen)

 1. Het hotelverblijf van de verzekerde na de hospitalisatie of in quarantaine op medisch voorschrift wordt gedekt.


II. WERKING

De verzekerde kan de verzekeringsvoorwaarden raadplegen op een webpagina van de verzekeraar en via een call center dat 24/24 bereikbaar is.

Gereglementeerde etablissementen zijn: hotels, vakantieappartementen, pensions, gastenverblijven, aparthotels, campings en vakantiehuizen.


26/11/2020 - door Turespaña