De ecologische voetafdruk van in Valencia

Duurzaam toerisme

De ecologische voetafdruk van in Valencia

Valencia bracht als eerste stad ter wereld de ecologische voetafdruk van de volledige toeristische activiteit in de stad in kaart. Een studie, uitgevoerd door het bureau Global Omnium, in samenwerking met de Stichting Visit València en het stadsbestuur van Valencia, heeft de bronnen van uitstoot van broeikasgassen en het effect ervan op het milieu gemeten in tien verschillende met toerisme gerelateerde domeinen. Dat zijn onder meer het verkeer naar en in de stad, logies, restaurantbezoek, recreatie- en winkelcentra, afvalverwerking, waterbeheer of de infrastructuur om het toeristisch aanbod in stand te houden.  

Na certificering van het eindrapport door de Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) is Valencia voortaan een internationale referentie op het vlak van duurzaamheid.

Wat is de ecologische voetafdruk van het toerisme in Valencia?

Volgens de studie was de toeristische activiteit in 2019 goed voor een CO2-uitstoot van 1.286 miljoen ton. Daarvan kwam ongeveer 81% op rekening van het vervoer van toeristen naar Valencia, maar slechts 0,92% op het gebruik van transport in de stad.

De studie levert nog andere interessante gegevens op, zoals het feit dat de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de toeristische activiteit op zich alleen gelijk is aan een derde van de ecologische voetafdruk van de voedselconsumptie van alle inwoners van de stad.  Of dat slechts 0,01% van de toeristische voetafdruk afkomstig is van het waterverbruik, in de stad met de hoogste waterefficiëntie in Europa, en 0,41% van afvalinzameling en -verwerking.

Uitbouw van de Strategie voor duurzaam toerisme van Valencia

De Strategie voor duurzaam toerisme die de stad begin dit jaar opstartte, zet in op een klimaatneutrale toeristische activiteit tegen 2025. Dat moet van Valencia de eerste toeristische bestemming ter wereld maken met nul milieu-impact. Daarvoor zijn maatregelen uitgevaardigd om de CO2-uitstoot afkomstig van toerisme te beperken en te compenseren.

Uitgangspunten van de strategie zijn het potentieel van Valencia om zelf energie op te wekken met hernieuwbare energiebronnen, de mogelijkheid tot een volledig elektrische mobiliteit in een zo goed als vlakke orografie of het vermogen van groene ruimtes zoals L’Horta of de Valenciaanse Moestuin, de Jardín del Turia of het Natuurpark Albufera om CO2 te absorberen.

Verdere aandachtspunten zijn een reductie van de rechtstreekse consumptie van uit aardolie verkregen brandstoffen, meer energie-efficiëntie en een daling van energieverbruik uit niet hernieuwbare bronnen. Het is ook de bedoeling de consumptie en het correcte beheer te bevorderen van producten, goederen en diensten waarvan de fabricage en logistiek het minst broeikasgassen uitstoten. Daarnaast worden lokale en circulaire economie aangemoedigd door een proximity label te ontwikkelen en te beheren zodat de toerist van elk duurzaam, veilig en gezond product dat hij koopt de impact kent.

Bovendien streeft de strategie ernaar de doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling van de VN te halen op sociaal en economisch vlak, op het vlak van erfgoed, hulpmiddelen, leefmilieu en klimaat en inzake duurzaam beheer. Op die manier zal het toerisme in de stad Valencia, overeenkomstig de verbintenissen van de Stichting Visit València en Global Omnium, afgestemd zijn op de milieuvereisten van de VN, de European Green Deal en de nieuwe wet voor ecologische transitie in Spanje, die belangrijke gevolgen zullen hebben voor de toeristische sector.

Lees het volledige studierapport hier.

20/07/2020 - door Turespaña