DE SITUATIE IN SPANJE - COVID19

GRENSSLUITING

DE SITUATIE IN SPANJE - COVID19

Als gevolg van de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19, die in werking zal treden op maandag 23 maart om 00:00 uur, Spaanse tijd, vindt u hierbij de criteria van toepassing voor tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen uit derde landen naar de Europese Unie en de Schengenlanden omwille van openbare orde en volksgezondheidsredenen. 

Toegang wordt geweigerd aan de inwoners van een derde land, tenzij hij/zij tot één van de volgende categorieën behoort:
a) Inwoners van de Europese Unie of Schengenlanden die rechtstreeks naar hun woonplaats gaan.
b) Houders van een lange termijn visum afgeleverd door een lidstaat of Schengenland moeten zich naar hen wenden.

c) Grensarbeiders.

d) Professionals uit de gezondheidszorg of ouderenzorg die hun werk gaan uitoefenen.
e) Personeel goederentransport bij de uitoefening van hun werk en het luchtvaartpersoneel noodzakelijk voor commerciële luchtvervoersactiviteiten.
f) Personeel van diplomatieke, consulaire, internationale organisaties, militaire en humanitaire organisaties bij de uitoefening van hun taken.
g) Mensen die reizen om dwingende familiale redenen en dit naar behoren kunnen aantonen.

h) Personen die bewijsstukken van overmacht of noodsituaties voorleggen, of wiens toegang om humanitaire redenen is toegestaan.

De toegang wordt geweigerd aan de burgers van de lidstaten van de Europese Unie en van andere landen die lid zijn van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en die niet tot één van de volgende categorieën behoren:
a) Ingeschreven zijn als resident in Spanje of die rechtstreeks naar hun woonplaats in een andere lidstaat of Schengenland gaan.
b) Die opgenomen zijn in de paragrafen c) tot en met h) hierboven.

Alle personen die niet opgenomen zijn in bovenvermelde gevallen, mogen niet toegelaten worden bij inscheping.

23/03/2020 - door Turespaña