De Werelderfgoedsteden van Spanje

#BackToSpain

De Werelderfgoedsteden van Spanje

Spanje telt maar liefst 15 steden die op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. Naast culturele sites, immaterieel erfgoed en natuurlijke sites erkent de UNESCO ook het belang van stedelijke complexen als getuigen van de geschiedenis van de mensheid, en ze wil die beschermen voor de toekomstige generaties.

In dat kader zijn er een reeds verplichtingen waaraan de steden moeten voldoen, zoals het onderhoud van de historische centra, de bescherming van het leefmilieu (dat vaak te lijden heeft gehad onder schadelijke moderne interventies) en de restauratie en rendabilisering van een grote hoeveelheid historische gebouwen met monumentaal karakter. Feit is dat er tal van problemen opduiken wanneer je een configuratie uit het verleden probeert in te zetten voor het leven van vandaag.

Gezien de grote uitdagingen bij de naleving van deze waarden en de bijbehorende economische inspanningen werd in 1993 de Groep van de Werelderfgoedsteden in Spanje opgericht, een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft samen te handelen om het historische en culturele erfgoed van deze steden te beschermen en bepaalde levenswijzen die vereist zijn in deze historische stadskernen te behouden en te versterken. Dit gebeurt via gemeenschappelijke projecten en voorstellen, beleidslijnen voor de uitwisseling van ervaringen, en het oplossen van gemeenschappelijke problemen.

De groep bestaat uit de steden Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo en Úbeda, die allemaal een historische stadskern hebben die ingeschreven is op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Hier kun je ze virtueel bezoeken.


29/07/2020 - door Turespaña