Nieuwe gezondheidseisen om Spanje in te reizen

Vanaf 7 juni

Nieuwe gezondheidseisen om Spanje in te reizen

De verbetering van de COVID-19 pandemie situatie in Spanje en het voorspoedige verloop van de vaccinaties, zowel in Spanje als in vele andere landen in de wereld, heeft de Spaanse overheid doen besluiten om de maatregelen om Spanje in te reizen voor een toeristisch bezoek te versoepelen. Vanaf 7 juni 2021 zullen de nieuwe vereisten, waarvan een samenvatting in dit document, van kracht zijn en welke als voornaamste nieuwigheden hebben: de toelating van snelle antigeentesten goedgekeurd door de EU en certificaten van volledige vaccinatie en herstel van COVID-19 voor reizigers uit landen van de Europese Unie en landen behorende tot de Europese Economische Ruimte, alsmede het openstellen voor toeristische reizigers met een vaccinatiebewijs vanuit landen buiten de EU.


A. Ik reis naar Spanje vanuit een land behorende tot de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Welke gezondheidsdocumenten worden van mij verlangd om Spanje in te reizen?


U moet de lijst LIST OF COUNTRIES AND AREAS FROM WHICH A NEGATIVE DIAGNOSTIC TEST FOR ACTIVE SARSCOV-2 INFECTION WILL BE REQUIRED FROM PASSENGERS BEFORE ENTERING SPAIN raadplegen die het Ministerio de Sanidad (Spaanse Ministerie van Volksgezondheid) publiceert en iedere 14 dagen actualiseert om:

1. Als u afkomstig bent uit een land of gebied dat in de lijst van risicolanden van de EU/EER staat, moet u één van deze drie vereisten laten zien (behalve in het geval van kinderen onder 6 jaar):

a)  Vaccinatiebewijs: afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst vanaf 14 dagen na de datum van toediening van de laatste dosis van het volledige vaccinatieschema. De geaccepteerde vaccins zijn de vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap of de vaccins die het proces voor noodgevallen van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben doorlopen.

Het vaccinatiebewijs moet tenminste de volgende informatie bevatten:

 1. Voornaam en achternaam van de houder
 2. Vaccinatiedatum met vermelding van de datum van toediening van de laatste dosis
 3. van het volledige vaccinatieschema
 4. Typetoegediendevaccin
 5. Aantal toegediende vaccins/volledig vaccinatieschema
 6. Land van afgifte
 7. Contactgegevens van de instantie die het bewijs heeft afgegeven

b) Testbewijs: negatieve PCR-test of soortgelijke (type NAAT), of een negatieve antigeentest goedgekeurd door de Europese Unie (https://covid-19- diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content), afgegeven maximaal 48 uur voor aankomst in Spanje.

c) Bewijs van herstel (bewijs dat men de ziekte heeft doorlopen): afgegeven door een bevoegde instantie of een medische dienstverlener minimaal 11 dagen na het afnemen van de eerste positieve test type NAAT(PCR, TMA, LAMP en soortgelijke). De maximale geldigheid van dit bewijs is 180 dagen vanaf de datum dat de positieve test is afgenomen.

Op het bewijs dient tenminste de volgende informatie vermeld te staan:

 1. Voornamen en achternaam van de houder
 2. Datum van de eerste positieve test voor SARS-CoV-2
 3. Type NAAT-test die is afgenomen
 4. Land van afgifte

Deze documenten dienen te zijn opgesteld in het Spaans, Engels, Frans of Duits. In het geval dat het origínele document niet in een van deze talen is opgesteld dan dient het vergezeld te gaan van een vertaling naar het Spaans opgesteld door een officiële instantie.

2. Als u afkomstig bent uit een EU-/EER-land dat niet op de lijst LIST OF COUNTRIES AND AREAS FROM WHICH A NEGATIVE DIAGNOSTIC TEST FOR ACTIVE SARSCOV-2 INFECTION WILL BE REQUIRED FROM PASSENGERS BEFORE ENTERING SPAIN van het Ministerio de Sanidad (Spaanse Ministerie voor Volksgezondheid) staat dan zal er geen negatieve test noch een bewijs van vaccinatie of immuniteit van u gevraagd worden.


B. Ik reis voor een toeristisch bezoek naar Spanje vanuit een land dat niet tot de Europese Unie noch tot de Europese Economische Ruimte behoort. Welke toegangsvereisten worden er van mij verlangd?


U moet de lijst LIST OF COUNTRIES AND AREAS FROM WHICH A NEGATIVE DIAGNOSTIC TEST FOR ACTIVE SARSCOV-2 INFECTION WILL BE REQUIRED FROM PASSENGERS BEFORE ENTERING SPAIN raadplegen om vast te stellen:

 • Als u reist vanuit een land of gebied dat is opgenomen in de lijst van landen met lage besmettingscijfers, uitgesloten van de risicozone dan kunt u naar Spanje reizen zonder testbewijs of bewijs van vaccinatie of immuniteit. Op dit moment zijn de landen opgenomen in deze lijst:
  1. Australië
  2. Israël
  3. Japan
  4. Nieuw Zeeland
  5. Rwanda
  6. Singapore
  7. Zuid-Korea
  8. Thailand
  9. Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland
  10. China en de speciale administratieve regio’s Hong Kong en Macau (onderworpen aan
   het wederkerigheidsbeginsel)


 • Als u reist vanuit een land of gebied dat niet staat op de lijst van vrijgestelde landen vanaf 7 juni dan wordt toegang verleend aan personen die reizen voor toerisme als ze een vaccinatiebewijs hebben dat is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst vanaf 14 dagen na de datum van toediening van de laatste dosis die nodig is om het vaccinatieschema te voltooien. De geaccepteerde vaccins zijn de vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap of de vaccins die het proces voor noodgevallen van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben doorlopen. Momenteel zijn dit de vaccins die geproduceerd zijn door Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson & Johnson, Sinovac en Sinopharm.
  Het vaccinatiecertificaat moet tenminste de volgende informatie bevatten:
  1. Voornaam en achternaam van de houder
  2. Vaccinatiedatum met vermelding van de datum van toediening van de laatste dosis
   van het volledige vaccinatieschema
  3. Type toegediende vaccin
  4. Aantal toegediende vaccins/volledig vaccinatieschema
  5. Land van afgifte
  6. Contactgegevens van de instantie die het bewijs heeft afgegeven


C. Welke documenten/formulier moet ik invullen?

Onafhankelijk van uw land van herkomst, moeten alle passagiers die per vliegtuig of boot in Spanje aankomen, inclusief in het geval van transfer of kinderen onder de zes jaar, voor vertrek een gezondheidsformulier invullen via de website www.spth.gob.es of via de Spain Travel Health app. Door het invullen van dit formulier krijgt u een individuele QR-code die u als reiziger moet laten zien voor de lucht- c.q. vervoersmaatschappij voordat u aan boord gaat, alsmede ook bij de gezondheidscontroles bij aankomst in Spanje.


D. Waaruit bestaan de gezondheidscontroles bij aankomst?

U zult in ieder geval gecontroleerd worden op temperatuur via thermometers zonder contact o via thermografische camera’s; controle op de vereiste documenten en een visuele controle op de staat van de passagier. Passagiers met een Europese Digitaal Coronacertificaat of passagiers afkomstig uit niet-risicolanden (zowel Europese als derde landen) zullen een QR FAST CONTROL-code kriijgen wat toegang geeft tot meer flexibele gezondheidscontroles, aangezien ze het certificaat niet hoeven te tonen aan boord of bij de gezondheidscontrole bij aankomst.

Bij bevestiging of vermoeden dat een passagier mogelijk lijdt aan COVID-19 worden de vastgestelde communicatieprotocollen met de gezondheidsdiensten van de Autonome Regio’s geactiveerd voor verwijzing en monitoring.


E. En als ik Spanje binnenkom als passagier op een internationaal cruiseschip?

Passagiers op internationale cruiseschepen die door de territoriale wateren varen moeten niet de Spain Travel Health-app gebruiken; het verzamelen van hun gegevens dient te geschieden via de app EU Digital Passenger Locator Form, beschikbaar via de link https://www.healthygateways.eu/.


F. En als ik Spanje binnenkom via de landsgrenzen?

Alle personen van 6 jaar en ouder, afkomstig uit risicolanden of –gebieden dienen te beschikken over een van de vaccinatie-, test- of herstelbewijzen genoemd onder punt A van dit document.

7/06/2021 - door Turespaña