Update over het toerisme in Spanje

Wekelijkse nieuwsbrief

Update over het toerisme in Spanje

Gids van toeristenverzekeringen tegen COVID-19 in Spanje

 • Andalusië: niet-ingezeten buitenlandse reizigers kunnen zich gratis verzekeren voor een verblijf van elke aard tussen 1 januari en 31 december 2021. Dekking voor besmette personen en de personen die met hen meereizen: medische en heelkundige kosten, kosten voor geneesmiddelen en ziekenhuisopname. Medische transport- en repatriëringskosten (ambulance of ziekenvervoer, kosten voor terugkeer uit het ziekenhuis naar de vakantiebestemming). Transport of repatriëring in geval van overlijden. Kosten voor verlenging van hotelverblijf van de verzekerde en de personen die met hem meereizen, quarantaine inbegrepen. Alle details hierover vind je hier.


 • Balearen: de regio voorziet voor de zomer 2021 in een verzekeringsprotocol in de vorm van aangepast logement (coronahotels) op alle eilanden voor bezoekers die positief testen op de infectie. De service is gratis, en omvat ook de medische bijstand binnen het netwerk van volksgezondheid.
  • Vastgelegde maximumprijzen voor diagnosetests: PCR 75 euro; antigeentests 30 euro.
  • Verzekering: alle (binnenlandse en buitenlandse) toeristen die de nacht doorbrengen in hun verblijf kunnen gebruik maken van een verzekeringspolis die de kosten voor repatriëring of terugkeer naar hun gebruikelijke woonplaats dekt na het ontslag uit het ziekenhuis of het overlijden van de patiënt, evenals van de tolkendienst (op afstand of persoonlijk) en de vergoeding van een verlengd verblijf wegens COVID-19. De verzekering gaat in vanaf de inschrijving bij het eerste logement op elk eiland waar je verblijft en loopt de ganse duur van je verblijf.
  • Call center: beschikbaar in drie talen (Spaans, Duits en Engels). Alle details vind je hier.


 • Canarische Eilanden: reisbijstandsverzekering voor binnenlandse en buitenlandse toeristen die naar de eilanden reizen. De polis geldt ook bij verplichting tot een verlengd verblijf wegens quarantaine. Dit is een gratis dekking aangeboden door de regering van de Canarische Eilanden. Om ervan te genieten moet je de volgende voorwaarden vervullen: je test positief op COVID-19 tijdens je vakantie op de Canarische Eilanden; je logeert in een gereglementeerd toeristenverblijf; je vakantie duurt niet langer dan 30 dagen; je hebt geen andere verzekering afgesloten die een situatie van besmetting dekt.
  • Dekking van de besmette persoon en zijn gezinsleden: kosten voor verlengd verblijf wegens quarantaine (max.: 15 dagen verlenging en 5.000 euro); transfers en vluchten voor repatriëring op een latere datum dan gepland (onbeperkt bedrag) en medische kosten (max.: 4.500 euro met een franchise van 100 euro). Alle details vind je hier.


 • Baskenland: bij hun aankomst in Baskenland hebben toeristen recht op gratis gezondheidszorg (die niet aan hun land wordt doorgerekend) in geval van COVID-19-besmetting.  Ze krijgen een gratis PCR-test. Indien isolering nodig is, kunnen ze kosteloos terecht in twee hotels, in Derio en Oñate (Bizkaia en Gipuzkoa), die gemachtigd zijn tot isolatie wegens positieve COVID-test (exclusief contract).


 • Murcia: de regio Murcia biedt aan alle binnenlandse en buitenlandse niet-ingezeten reizigers een gratis verzekering met COVID-19-dekking bij hun verblijf in gereglementeerde logementen in de regio Murcia vanaf het tweede semester 2021 tot het eerste semester 2022. Een verlenging van de regeling is mogelijk afhankelijk van de evolutie van de pandemie.
  • Dekking: medische, heelkundige en hospitalisatiekosten; medische kosten voor transport en repatriëring; transport of repatriëring voor de patiënt of overledene wegens COVID-19 en meereizende gezinsleden en kosten voor verlengd verblijf (tot 15 dagen) zowel voor de zieke als voor de meereizende gezinsleden. Alle details vind je hier.


Nieuwe informatienota met updates over de inreisvoorwaarden voor reizigers naar Spanje vanaf 7 juni

Alle reizigers van 12 jaar of ouder afkomstig uit een risicozone in Frankrijk en die over land in Spanje aankomen, moeten een attest hebben van een van de volgende gezondheidstoestanden:

a) Attest dat de houder gevaccineerd is tegen COVID-19 (vaccinatiebewijs).

Vaccinatiebewijzen die zijn uitgereikt door de bevoegde overheid van het land van afkomst zijn geldig vanaf 14 dagen na de datum van toediening van de laatste dosis van het volledige vaccinatieschema. De aanvaarde vaccins zijn degene die door het Europees Geneesmiddelenagentschap zijn goedgekeurd of de vaccins die het proces voor noodgevallen van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben doorlopen.

b) Een attest van een negatief testresultaat op actieve COVID-19-besmetting (testbewijs).

Het bewijs van een negatief COVID-19-testresultaat mag maximaal 48 uur voor de aankomst in Spanje afgegeven zijn. De tests die worden aanvaard zijn de PCR-test en de antigeentest.

c) Attest dat bevestigt dat de houder hersteld is van COVID-19 (herstelbewijs).

Het herstelbewijs moet door een bevoegde autoriteit of medisch dienst worden afgegeven minimaal 11 dagen na het afnemen van de eerste positieve test. Het bewijs is maximaal 180 dagen geldig vanaf de datum van afname van de test.
De bewijzen moeten in het Spaans, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is het onmogelijk het bewijs in een van die talen te verkrijgen, dan moet het originele document vergezeld gaan van een vertaling naar het Spaans door een officiële instantie.

Wanneer de Europese verordening betreffende het digitaal coronacertificaat van de EU eenmaal volledig van kracht zal zijn, moeten reizigers die een attest van een lidstaat van de Unie voorleggen het digitaal coronacertificaat van de EU gebruiken.

De risicozones zijn alle zones in Frankrijk die door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding donkerrood, rood, oranje of grijs zijn ingekleurd.


De Pyreneeën en de Tierras de Lleida krijgen het label "Biosphere Destination"

In mei 2021 behaalden De Pyreneeën en de Tierras de Lleida het label "Biosphere Destination" als verantwoorde en duurzame toeristische bestemming. Het label is een van de internationaal hoogst gewaardeerde referenties op het vlak van duurzaamheid. Bestemmingen met het “Biosfeer”-label beantwoorden op basis van een externe audit aan de 17 doelstellingen van duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs via het Internationaal Handvest voor duurzaam toerisme.

Het label is een bewijs van de inzet die een gebied levert voor een model van verantwoord, ecologisch duurzaam, sociaal inclusief en volledig toegankelijk toerisme. Die vier criteria vormen de kern van het begrip duurzaamheid waarop het label “Biosphere Destination” gebaseerd is.

Tijdens de hele procedure voor de erkenning, het advies en de audit werd onderzocht hoever de acties voor duurzaam toerisme staan en werd tegelijk een actieplan uitgewerkt voor verantwoord en duurzaam toerisme in de Pyreneeën en de streek rond Lleida. Dat actieplan moet in de komende twee jaar worden uitgevoerd en is gekoppeld aan de invoering van een beleid voor verantwoord toerisme, aan sociale ontwikkeling van de bestemming en van de lokale gemeenschap, en aan de instandhouding en de verbetering van het natuurlijk en cultureel patrimonium van het grondgebied.


We moedigen u aan om ons te volgen op ons twitteraccount @SpainInBeLux, waar we dagelijks berichten als deze en meer content delen om u of uw klanten te inspireren!

15/06/2021 - door Turespaña