Wandelend bos in binnenstad Leeuwarden

eerste mijlpaal

Wandelend bos in binnenstad Leeuwarden

 De meer dan duizend bomen van het ‘wandelende’ bos Bosk, hebben de Tweebaksmarkt in Leeuwarden bereikt en hebben daarmee de eerste kilometer afgelegd in de wandeling door de binnenstad van Leeuwarden. De bomen zijn op 7 mei vertrokken vanaf het Stationsplein. Tot 14 augustus wandelen de bomen verder door het centrum van Leeuwarden met als eindbestemming het plein met de scheve toren, De Oldehove. Na de wandeling krijgen de bomen in het najaar van 2022 een vaste plek in verschillende wijken en op bedrijventerreinen om de omgeving van Leeuwarden te vergroenen.

Minibossen markeren route Bosk
Om de 3,5 kilometerlange route van Bosk te markeren zijn er minibossen met bomen neergezet op de route waar Bosk al langs is gelopen. Artistiek leider Bruno Doedens streeft ernaar om met Bosk bewustwording en herstel van balans tussen mens en natuur te bewerkstelligen. Omdat de reacties op de bomen in de binnenstad zo enthousiast zijn, is er besloten om groepen bomen tijdelijk te laten staan voordat ze vertrekken naar hun eindbestemming. Zo vertelt artistiek leider Bruno Doedens enthousiast: “Hebben we eindelijk een wandelend bos, zegt iedereen ‘laat maar staan’. Zo zijn er nu minibosjes te vinden bij de ingang van het Stationsplein, op de brug bij de Sophialaan en bij het Beursplein.” “Een markering van de Bosk-route is een spiegel die je in elk stukje van de stad wordt voorgehouden” aldus Bruno Doedens.

Vaste plek voor wandelende bomen
“Voor alle bomen geldt dat we een goede groeiplaats maken waarbij de bomen gezond oud kunnen gaan worden. Zorgvuldigheid is daarbij van groot belang. We hebben plekken waar de bomen geplant kunnen worden al in beeld” vertelt Nico Kelderhuis, Senior beheerder groen & spelen Wijkzaken van de Gemeente Leeuwarden. Enkele plekken zijn het Waagplein in de binnenstad, diverse wijken in Leeuwarden-Oost en de nieuwe wijken Middelsee en Zuidlanden. Maar ook in verschillende dorpen binnen de gemeente, waaronder Mantgum, Jellum, Miedum, Jirnsum, Wergea, Jorwert, Swichum en Friens. In het kader van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie worden de bomen ook op meerdere locaties op bedrijventerrein De Hemrik en De Zwette geplant. De bomen komen zowel op grond van de gemeente als op grond van de bedrijven. “Deze gebieden zijn plekken waar het op zomerse dagen enorm heet wordt. Deze bomen helpen om de terreinen af te koelen, de biodiversiteit te verhogen, water af te vangen en fijnstof op te vangen” legt Nico Kelderhuis uit.

Meer dan 60 grote en kleine evenementen
Bosk heeft een uitgebreid randprogramma in en rondom het ‘wandelende’ bos en in de omgeving van Leeuwarden. De meer dan 60 grote en kleine evenementen bestaan uit doorlopende exposities, tentoonstellingen en beeldende kunst. Ook zijn er verschillende pop-up evenementen. Zo is er van 16 juni tot en met 24 juni de pop-up lichtprojecties Midzomernachtlicht, op 16 en 17 juli het concert Grand Bois met lokale percussionisten en op 16, 17, 23 en 24 juli de kindervoorstelling Binnenwoud in de Westerkerk in Leeuwarden. Het complete programma, dat loopt tot en met 14 augustus, is zichtbaar op bosk.frl/agenda. 

Bekijk hier de video van Bosk: https://www.youtube.com/watch?v=dwDtFfUjpNA.

Over Bosk
Bosk is een langzaam bewegend bos van ruim duizend bomen, die tussen 7 mei en 14 augustus 2022 wandelen door de binnenstad van Leeuwarden. Het ‘wandelende’ bos geeft de bomen – en daarmee de natuur – een stem: wat kunnen we leren van bomen en hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? Bosk is een productie van Arcadia en heeft tijdens deze 100 dagen een uitgebreide programmering waarbij onder meer (inter)nationale kunstenaars, culturele organisaties, bewoners en bedrijven betrokken zijn. Bosk vestigt de aandacht op de noodzaak om anders naar de relatie tussen mens en natuur te kijken. De bomen krijgen na de wandeling een vaste plek in de omgeving van Leeuwarden.

Over Arcadia
Van 6 mei t/m 14 augustus 2022 kunnen bezoekers zich laten inspireren door een breed cultureel en artistiek programma met o.a. beeldende kunst, theater, literatuur en debat rondom het thema ‘voorouderschap’. Arcadia geeft hiermee vervolg aan Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Veel werk is nieuw en gratis te bezoeken, gemaakt door (internationale) kunstenaars en de Friese mienskip (gemeenschap). Arcadia zet zich door middel van cultuur in voor een wereld die we met vertrouwen door kunnen geven aan de volgende generatie.

13/06/2022 - door Visit Friesland