Dag van de Reisprofessional

Samen sterk

De eerste woensdag van mei vieren we traditioneel de Dag van de Reisprofessional.

Vanuit VVR willen we jullie vandaag via deze weg een extra duw in de rug geven.

Het zijn moeilijke weken geweest voor onze sector en er komen nog heel wat uitdagingen op ons af. Achter de schermen wordt veel lobbywerk uitgevoerd om jullie beroep te verdedigen bij de verschillende instanties. Tot op Europees niveau.

Binnenkort mogen de winkels weer open. Voor onze sector vermoeden we dat de meeste reisbureaus pas rond 1 juni de deuren weer zullen openen. Het is wachten op advies van de Veiligheidsraad. Het exitplan heeft voorlopig 8 juni naar voor geschoven als datum om terug te kunnen reizen.

Hoe moeilijk de zaken nu ook mogen lopen, we willen jullie bedanken voor jullie intense inzet tegenover de klanten en tegenover elkaar als collega’s. We zitten in een crisisperiode die de moed kan doen zakken maar meer dan ooit moet deze periode nu het bewijs zijn waarom jullie gestart zijn als reisprofessional. Het is een periode die kansen biedt. We haalden reeds aan dat jullie nu enkele zaken kunnen herbekijken in verband met de werking van jullie onderneming.

We zien dat jullie via sociale media de reizigers en elkaar inspireren op verschillende manieren. De promo-filmpjes van bestemmingen via jullie leveranciers is daar een mooi voorbeeld van.

Blijf inspireren. Blijf jullie passie delen.

Vanwege het ganse VVR team van harte proficiat met jullie professionaliteit en doorzettingsvermogen.

Ons congres werd uitgesteld maar van zodra het een en ander mogelijk is bekijken we hoe we als sector terug kunnen samen komen.


6/05/2020 - door VVR - Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw