Training voor Leidinggevenden

Training leiding geven vandaag: een boeiende reis

Binnen onze beleidspijler “professionaliseren van de sector” wordt ruimte gemaakt voor opleiding die specifiek gericht is op leiderschapsvraagstukken waarmee de bedrijfsleiders-leden geconfronteerd worden. Binnen deze context kadert deze opleiding. Op de Algemene Vergadering in juni 2019 werd het ontwerp programma voorgesteld.

Deelnemers tekenen in voor het volledige traject. De groep komt 3 keer samen gedurende twee dagen en een half. Zo groeit verbinding om ervaringen te delen (en eventueel om als intern lerend netwerk te blijven functioneren na afsluiting van het traject.). We sluiten af met een halve dag rond integratie van het geleerde, met concrete engagementen naar dagdagelijkse toepasbaarheid in de werkcontext.


Het programma is opgebouwd rond ervaringsgericht leren waarbij de deelnemers worden aangemoedigd maximaal eigen ervaringen, kennis en inzichten te delen. De facilitator reikt een reeks verdiepende en verbredende concepten en kaders aan, als uitgangspunt van leren.

Van daaruit staat het samen reflecteren, dialogeren en bevragen centraal. Vanuit deze filosofie is elke les opgebouwd als een interactief proces tussen de facilitator en de deelnemers, en worden didactische leermiddelen gebruikt om zelfontwik- keling te stimuleren, alsook het leren van/met elkaar aan te moedigen, en als dusdanig een potentieel lerend netwerk te laten groeien binnen VVR.

De facilitator is tussenin de modules beschikbaar voor extra duiding of korte interactie met deelnemers die na een thema-module mogelijks korte vragen hebben, of aansluitende verduidelijking wensen.


Sessie 1:

  • Dinsdag 17 maart
  • 09:00 - 17:00u

Sessie 2:

  • Dinsdag 5 mei
  • 09:00 - 17:00u

Sessie 3:

  • Dinsdag 26 mei
  • 13:30 - 17:00u

Kostprijs
- VVR-leden : 850 €, excl. btw
- niet-leden :  1000 €, excl. btw

Koffiepauzes en lunch zijn inbegrepen.

Deze training is voor 30% (= 255 €) subsidieerbaar via de KMO-portefeuille.
Meer info over de KMO-portefeuille vindt je bij het VLAIO of op onze website.


Snel inschrijven want de plaatsen zijn beperkt!

Je kan je registreren via dit formulier.


Vragen en info via [email protected] of 050 25 00 60.
Je kan de volledige beschrijving lezen via deze link.

Start: 17/03/2020 10:00:00

Eind: 17/03/2020 17:00:00

Type: Training

Locatie: Europahotel Gent, Gordunakaai 59, 9000 Gent

7/02/2020 - door VVR - Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw